nieuws

Zuiderpark Rotterdam wint Job Dura Prijs

bouwbreed

rotterdam – De Job Dura Prijs 2004 is gisteren uitgereikt aan het projectteam Zuiderpark in Rotterdam. Vooral de manier waarop het watersysteem in het nieuwe ontwerp voor het park is opgenomen, rechtvaardigde de prijs.

Volgens de jury draagt het watersysteem in het nieuwe ontwerp voor het park �cruciaal� bij aan de kwaliteitsverbetering van het park. Het plan voorziet in een forse vergroting van het totale wateroppervlak. Dat gebeurt omdat water belangrijk is voor de beleving en de recreatie, maar ook omdat het park een functie krijgt als waterberging. Volgens de jury, die onder leiding staat van F. Evers, oud-directeur de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, gaat van de herontwikkeling een positieve impuls uit richting omliggende wijken die een tekort aan prettige buitenruimte hebben. Het 225 hectare grote park wordt nu te weinig gebruikt. De omvorming van het �volkspark tot Wereldpark op Zuid� en vergroting met 14 hectare, zal daarin volgens de jury verandering brengen.

De Job Dura Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Het thema was dit keer �Water als geld�. Daarmee wilde de Stichting Job Dura Fonds aandacht vragen voor de kansen die omgaan met water in stedelijk gebied kunnen bieden. Behalve het Zuiderpark waren de Vinex-wijk Nesselande, de Bergse Plassen, het Singelplan Rotterdam en de herstructurering van Hoogvliet genomineerd.

Reageer op dit artikel