nieuws

Wat je kunt meten, kun je ook voor elkaar krijgen

bouwbreed

rotterdam – Verzamel allerlei gegevens over aannemers, geef ze een score mee en gebruik die voor de selectie. Dat is even simpel als doeltreffend de manier waarop de Hong Kong Authority zorgt voor een goede kwaliteit en verbetering van de aannemers.

“Wat je kunt meten, kun je ook voor elkaar krijgen”, vertelt A. Fung, aanbestedingsdirecteur van de Housing Authority in Hongkong. Een soort corporatie, maar dan wel de enige met een woningbezit zo groot als alle corporaties in Nederland bij elkaar. Zij houdt zich ook bezig met het continu verbeteren van de prestaties van bouwers.

Reden om daarmee te beginnen was de ontevredenheid over de kwaliteit van het geleverde. “Wij hadden toen geen eigen lijsten met aannemers waarmee wij werkten, maar maakten gebruik van de lijsten van de autoriteiten. Daar zijn we van afgestapt en onze eigen lijsten gaan aanleggen. Aannemers die voor ons werken, krijgen elk kwartaal een rapportage over wat ze gepresteerd hebben. Daarbij kijken we onder meer naar prijs, management, milieu, veiligheid op de bouwplaats en tevredenheid van de klant. Al die gegevens krijgen een score die bij elkaar tot 100 kan gaan. Iedere aannemer met een score van meer dan 75 mag meedingen. Iemand die er tegenaan zit kan een �wildcard� krijgen”, aldus Fung.

Het is geen statische, maar een dynamische methode. Elke 3 tot 4 jaar wordt het systeem aangepast. “Doe je dat niet dan zie je zo langzamerhand dat iedereen die score heeft gehaald en niet verder verbetert, terwijl wij de lat steeds hoger willen leggen. Vandaar dat we geregeld de scores aanpassen of de eisen om de maximale score te kunnen halen per onderdeel verhogen.”

Dat het werkt blijkt volgens haar ook uit de statistieken. Sinds de invoering van de scores in 1991 lopen de door de bouwers behaalde scores behoorlijk op. Zelfs bij de aanpassingen van de scores is er nauwelijks een mindere stijging zichtbaar.

Reageer op dit artikel