nieuws

Wat betekent dat: de koninklijke weg?

bouwbreed

Een schikking voor de schadevergoedingsvorderingen van overheidsopdrachtgevers naar aanleiding van de bouwenquête problematiek was nagenoeg rond. Op het laatste moment koos het kabinet voor de koninklijke weg. Procederen dus, maar wat is daar zo koninklijk aan?

Procederen is leuk voor juristen, niet voor partijen. Het is een belasting voor het �apparaat� en kost veel tijd die een partij beter aan de core business kan besteden. Wat is nu te verwachten bij ieder van de partijen (te vermenigvuldigen met 1100)?

Opdrachtgever � Intern overleg om vast te stellen welke aanbestedingen uit de afgelopen jaren zich lenen voor een procedure. Dossieronderzoek en horen van betrokkenen. Overleg met de advocaat. Wederom intern overleg en nader dossier- en archiefonderzoek.

Opnieuw overleg met de advocaat, die een eerste ontwerp maakt voor de dagvaarding. Of moet het een verzoekschrift zijn voor de Raad van Arbitrage voor de bouw? Opnieuw intern overleg en overleg met de advocaat over de risico�s van een keuze. Misschien zekerheidshalve maar beide wegen bewandelen. Dat zijn dan twee procedures (te vermenigvuldigen met 1100). Overleg over de concept stukken. Schaven en herziene versie bestuderen. De dagvaarding gaat uit.

Opdrachtnemers � Intern overleg en dossieronderzoek. Horen van betrokkenen. Overleg met de advocaat, die een schriftelijke reactie opstelt. Alleen bevoegdheidsincident of ook inhoudelijk reageren? Schaven en stuk aanpassen. Conclusie van antwoord wordt ingediend.

Opdrachtgever � Intern overleg over antwoord. Nader dossier- en archiefonderzoek en (opnieuw) horen van enkele betrokkenen. Overleg met advocaat, die concept opstelt voor conclusie van repliek. Weer intern overleg. Contact met advocaat. Nadere argumentatie toevoegen. Aanvullend onderzoek naar voor eiser relevante jurisprudentie en literatuur. Advocaat maakt herzien concept. Bestuderen en kanttekeningen doorgeven. Repliek wordt ingediend.

Opdrachtnemers � Intern overleg over repliek ter voorbereiding dupliek. Nader dossieronderzoek. Advocaat bereidt dupliek voor met voor gedaagde relevante jurisprudentie en literatuur. Overleg met advocaat en intern. Herziene dupliek. Reactie met aanpassingen. Dupliek gaat uit.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers � Wachten op vaststelling datum voor pleidooi bij de rechtbank. Pleidooi wordt bepaald op drie maanden later. Intern overleg en nader dossieronderzoek en hernieuwd overleg met betrokkenen ter voorbereiding van pleidooi. Overleg met advocaat. Meer huiswerk. Opnieuw intern overleg. Afstemming met hogerhand. Besluitvorming over vertegenwoordiging ter zitting. Moeten betrokkenen mee? Overleg met advocaat. Intern overleg. Opnieuw overleg met advocaat. Bestudering, intern overleg en reactie op concept pleitnota. Herzien concept. Telefonisch overleg. Pleidooi start rond 10 uur en duurt vanwege vele partijen tot na 4 uur. Uitspraak over twee maanden.

Uitspraak � Tenminste één partij is ontevreden en gaat in hoger beroep. Moet binnen drie maanden. Daarna inhoudelijke memorie van grieven, na het gebruikelijke interne overleg en dergelijke. Memorie van antwoord van de wederpartij, na het gebruikelijke interne overleg en dergelijke. Pleidooi voor het gerechtshof. Arrest een paar maanden na pleidooi. Het is naar alle waarschijnlijkheid inmiddels drie jaar na het opstarten van de procedure.

Arrest � Tenminste één partij is ontevreden en gaat in cassatie. Moet binnen drie maanden met inhoudelijk stuk, dus wederom het gebruikelijke interne overleg en dergelijke. Verweerschrift wederpartij, na het gebruikelijke interne overleg en dergelijke. Pleidooi, na het gebruikelijke interne overleg en dergelijke. Conclusie van de advocaat-generaal. Arrest van de Hoge Raad.

Het is naar alle waarschijnlijkheid inmiddels vijf jaar na het opstarten van de procedure. De kans is groot dat op dit moment alleen nog maar over de bevoegdheid is geprocedeerd. Dus nu opnieuw beginnen over waar het werkelijk om gaat, het schadeveroorzakend handelen en de omvang van de schadevergoeding. Is er wel schade? Hoeveel bedraagt de schade? Wie eist, bewijst. Schriftelijk bewijs, getuigenverhoren, deskundigenbewijs. Het belooft een prachtige show te worden. Koninklijk? Nauwelijks. Ik denk dat een regeling heel wat meer koninklijk gedrag van partijen vraagt dan een gerechtelijke procedure. Het is nog niet te laat.

Reageer op dit artikel