nieuws

Waarde bedrijventerrein stijgt na transformatie

bouwbreed Premium

nijmegen – De waarde van bedrijventerreinen kan met 2250 euro per vierkante meter kavel stijgen als de locaties een andere functie krijgen. Dat blijkt uit de Toolbox Financiering en Marktaspecten Herstructurering Bedrijventerreinen van de Stec Groep uit Nijmegen.

Deze zogenaamde transformatie betekent bijvoorbeeld dat een bedrijventerrein een woon- en kantoorfunctie krijgt. Het instrument is vooral bruikbaar voor binnenstedelijke locaties. “Kleine locaties komen eerder in aanmerking voor transformatie dan grote”, aldus het document. Gaat het om grotere terreinen, dan wordt samenwerking met projectontwikkelaars en beleggers aangeraden.

De Stec Groep adviseert over onder meer economische ontwikkeling en vastgoed. De toolbox is ontwikkeld, omdat veel gemeenten, provincies en rijksdiensten problemen hebben met het vernieuwen van bedrijventerreinen. Het document geeft een overzicht van de mogelijkheden om herstructurering van deze gebieden te financieren.

Het onderscheidt vier strategieën om bedrijventerreinen nieuw leven in te blazen. Te weten groot onderhoud, revitalisering, herprofilering en transformatie. “Op binnenstedelijke locaties zijn groot onderhoud en transformatie het meest kansrijk”, aldus het rapport. Groot onderhoud en herprofilering bieden mogelijkheden voor bedrijvenlocaties langs snelwegen en aan stadsranden. Weliswaar lenen kleine gebieden zich meer voor functieveranderingen dan grote, maar daar staat tegenover dat gedeeltelijke transformaties op grote terreinen veelal wel mogelijk zijn. Uit de opbrengsten hiervan kan de herprofilering van bedrijfsruimten elders in het gebied worden betaald. Revitalisering is geschikt als commerciële belangen zijn gebaat met een opknapbeurt van het terrein.

Verder is het mogelijk om te profiteren van de opbrengsten van herstructurering. Hiervan wordt echter betrekkelijk weinig gebruikgemaakt, schetst het rapport. Dat komt onder andere doordat het grondeigendom op bedrijventerreinen vaak versnipperd is waardoor opknappen een moeizaam proces wordt. Ook komt het geregeld voor dat gemeenten met verschillende typen eigenaren te maken krijgen, waardoor de belangen kunnen botsen. Bovendien leent niet elk herstructureringsterrein zich voor transformatie. “Woningbouw en kantoorontwikkeling passen zeker niet op ieder bedrijfsterrein”, aldus het document. “En in perioden van laagconjunctuur is er weinig behoefte aan de omzetting van bedrijfsruimte naar kantoorruimte, als daarmee de haalbaarheid van al geplande kantoorlocaties in gevaar komt.”

Hoge kosten

Omdat het opknappen van bedrijventerreinen vaak hoge kosten met zich meebrengt, adviseert de Stec Groep een beroep te doen op de financieringsmogelijkheden van de Bank Nederlandse gemeenten. “Een andere mogelijkheid is dat gemeenten en provincies een regionale herstructureringsmaatschappij oprichten die de financiering voor een lager dan marktconform rendement wil overnemen.”

Herstructurering zonder hoge kosten is meestal niet mogelijk. Alleen als een kleine ingreep volstaat, zoals een facelift of een ingreep op een deel van het terrein, kunnen de kosten beperkt blijven. “Daarnaast is herstructurering soms kostenneutraal wanneer een deel van de bedrijfsruimte getransformeerd wordt in andere functies.”

Reageer op dit artikel