nieuws

VKB: Verplicht en handhaaf certificatie We hebben recht op controle, maar dan wel deskundig Kwalibo

bouwbreed

houten – Het overheidsbeleid rond bodemsaneringen faalt. “Als daarnaast ook het toezicht ontbreekt, is het niet zo gek dat de landelijke bodemsaneringsoperatie nauwelijks in de hand is te houden”. Dit zegt bodemspecialist J. Theeuwen, hoofd Bodem bij de Grontmij in Houten.

Het verbaast Theeuwen dat er van overheidswege zo weinig vraag naar gecertificeerde bedrijven is, terwijl ze zich bij wijze van spreken opdringen. Het is zorgelijk dat het prijsverschil tussen de wel en niet gecertificeerde bedrijven enorm is. De branche heeft er volgens Theeuwen alles aan gedaan het kaf van het koren te scheiden en het koren aan te bieden aan de opdrachtgevers. Maar het schijnt de laatsten kennelijk niet uit te maken hoe er wordt gesaneerd en voor welk bedrag.

Theeuwen, tevens voorzitter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB), reageert op het vernietigende rapport �Voortgang bodemsanering� dat de Algemene Rekenkamer begin deze maand naar buiten bracht.

De Rekenkamer noemt de saneringsplannen van ingenieursbureaus “vaak van onvoldoende kwaliteit zodat de kosten van een sanering niet goed zijn in te schatten”. Bij 25 onderzochte bodemsaneringen blijkt dat bijna alle overheidssaneringen tussen de 10 procent en 30 procent meer hebben gekost dan geraamd, meestal omdat er meer grond afgegraven moest worden dan was voorzien.

Sinds de oprichting van de VKB en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer in 1998 zijn inmiddels tientallen VKB-protocollen certificeerbaar volgens beoordelingsrichtlijnen (BRL�s) van de SIKB. Reikhalzend kijkt de sector uit naar het moment dat VROM certificatie verplicht stelt.

“Waarom blijven veel opdrachtgevers toch kiezen voor niet-gecertificeerde bedrijven die soms zo goedkoop aanbieden, dat het werk er niet voor kan worden gedaan,” vraagt Theeuwen zich hardop af, want het prijsverschil tussen aanbieders is aanzienlijk, weet hij en zolang certificatie niet verplicht is, zijn er bedrijven die zonder gedegen vooronderzoek toch saneren. Prijskopersgedrag is dan ook de eerste reden die hij aanvoert. “Er is niks mis met Europees of openbaar aanbesteden, maar sinds door de bouwfraude onderhands aanbesteden een vies woord is geworden en iedereen behoorlijk op zijn hoede is, wordt veel te vaak alleen naar de prijs gekeken en zelfs niet eens naar een certificaat gevraagd.”

Deskundigheid

Daarnaast hangt veel af van de deskundigheid van de handhaver. Door de decentralisatie van het bevoegd gezag is de deskundigheid gemiddeld afgenomen, meent Theeuwen. “Hield een provincie-ambtenaar zich voor 100 procent bezig met handhaving op

bodemgebied, voor een gemeenteambtenaar is het vaak een deeltaak naast andere ruimtelijke ordeningskwesties, zoals lucht en geluid.”

Theeuwen vindt de verplichte certificatie die na het ingaan van de Wet kwalibo in 2007 geldt voor alle bodemintermediairs een goede ontwikkeling. “We hebben recht op handhaving, maar dan wel deskundig. Kwalibo zonder goed handhavingssysteem is als de Belastingdienst zonder inspectie. Maar qua kwaliteitsbesef loopt men aan opdrachtgeverszijde een aantal jaren achter. We voeren vanuit de VKB wel eens de discussie met opdrachtgevers na een mislukte, vaak te goedkoop begrote sanering. �Welk gevoel heb je daar nu zelf bij?� Het is geen verwijt, maar naar mijn idee zijn er nu voldoende gecertificeerde bedrijven. Put uit die voorraad. Wat let je?”

Eind 2006 spreekt de Tweede Kamer zich uit over Kwalibo. Het bevoegd gezag mag vanaf dat moment alleen werk van erkende en gecertificeerde bodemintermediairs als ontvankelijk beschouwen. Kwalibo zal volgens Theeuwen werken als een enorme veegmachine. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers geldt dan: wie niet voldoet, doet niet meer mee. Maar de Grontmij�er waarschuwt al voor de volgende grote valkuil. Certificatie is slechts het vertrekpunt en biedt nog steeds geen 100 procent garantie voor de beste kwaliteit. Het toezicht, meent Theeuwen, moet ook worden gecertificeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels