nieuws

Taalles

bouwbreed

Het principe van alle dingen is water. Uit water is alles voortgekomen en tot water keert alles terug. Wijze woorden van Thales van Milete, erkend wijsgeer en natuurfilosoof van het eerste uur. Uitgesproken in het huidige West-Turkije, rond 600 vóór Christus. Gelijk had die Thales. Water is inderdaad van onschatbare waarde. Een bindend element bovendien. […]

Het principe van alle dingen is water. Uit water is alles voortgekomen en tot water keert alles terug. Wijze woorden van Thales van Milete, erkend wijsgeer en natuurfilosoof van het eerste uur. Uitgesproken in het huidige West-Turkije, rond 600 vóór Christus.

Gelijk had die Thales. Water is inderdaad van onschatbare waarde. Een bindend element bovendien. Altijd en overal; voor de gehele mensheid, door alle culturen heen. Dit laatste heb ik er trouwens niet zelf bij bedacht. Ik ont

leen die doordenker aan een mevrouw die niet zo lang geleden namens een intercultureel adviesbureau een serieus betoog hield met als titel: het riool in de ogen van de migrantengebruiker. Je moet er maar opkomen.

Dat bureau, TopSupport, was er via een kleine enquête achter gekomen dat tachtig procent van de migranten in Nederland geen enkele kennis heeft over het waterbeheer alhier. Hemelwater, grondwater, rioolwater, drinkwater, oppervlaktewater: het zegt allochtonen hoegenaamd niets. Nog minder zelfs dan de autochtone Nederlander. En dat in een waterrijk land als Nederland. Hoog tijd daar verandering in te brengen, aldus de mevrouw van TopSupport. Van alles stelde ze voor om migranten bewuster te maken van hun omgang met het nat: Postbus 51 filmpjes, excursies, open huis activiteiten, soapseries, rapsongs, videoclips, pictogrammen bij wc�s of wastafels. Bovendien was nog niet alles. De consultancy bleek zelfs modules te hebben ontwikkeld voor gebruik tijdens inburgeringcursussen. Migranten, nieuwkomers én oudkomers, kunnen zo kennis maken met �het ABC van water, riool, milieu en energie�, alsmede met het verantwoord gebruik daarvan en de daaraan verbonden gezondheidsaspecten.

Of die watermodules bij inburgeraars al veel aftrek hadden gevonden werd uit het betoog niet duidelijk. Evenmin kwam uit de verf of migranten, anders dan via waarschuwingen voor verdrinking, überhaupt veel over de Nederlandse waterwereld wordt meegegeven. Zo niet, dan wordt dat inderdaad hoog tijd. Zeker in tijden waarin kranten in één adem bol staan van discussies over verplichte taallessen én waarschuwingen voor (te) hoog water. Kennis van water zou in een land als het onze hét toetsingscriterium kunnen en moeten zijn tijdens al die inburgeringstrajecten, om het even of migranten reeds aanwezig zijn óf dat zij in hun gebieden van herkomst via de Nederlandse ambassades, al dan niet met telefonische spraakherkenning, eerst nog moeten bewijzen Nederland waardig te zijn. Kortom: introduceer, als belangrijkste toelatingscriterium bij de inburgering van migranten een watertoets. Noem dat instrument desnoods – met dank aan TopSupport – de �taalles van Milete�. En, mevrouw Verdonk, dames en heren politici, u zult zien: alle migrantensores komt ineens in een heel ander daglicht te staan.

Een onvoldoende voor de Nederlandse taal? Is niet langer doorslaggevend. Gebrek aan kennis over onze waarden en normen?

Is mee te leven. Geen respect voor de Nederlandse grondwet? Kunnen we door de vingers zien.

Zo lang een migrant maar honderd procent Milete-bestendig is. In tijden van toenemende wateroverlast is dat toch het enige wat echt telt. Niet dan? Zeg nu zelf: van de autochtone bevolking moet je het, wat dit betreft, niet hebben. Die is alles behalve waterproof.

Reageer op dit artikel