nieuws

Stichting Janus helpt bouw met toepassing ict

bouwbreed

utrecht – De TU Eindhoven en De Twee Snoeken Automatisering uit s-Hertogenbosch hebben de stichting Janus opgericht. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de communicatie in de bouw door toepassing van ict.

Janus is de afkorting van �Joint architectural network for urban synergy�. Een januskop is een hoofd met aan beide zijden een gezicht. Zo is het ook met de stichting Janus: aan de ene kant de praktijkervaring van De Twee Snoeken, aan de andere kant de wetenschappelijke aanpak van de leerstoel Ontwerp Systemen van de Technische Universiteit. Dat leidt tot projecten die voortkomen uit de praktijk, maar waarbij wetenschappelijk onderzoek niet wordt geschuwd. In de toekomst zullen meer partners tot de stichting toetreden.

De initiatiefnemers kennen elkaar al langer. Projecten waaraan zij hebben samengewerkt zijn de digitale dakkapel, de DNR-ster en de Wijkwizard. De digitale dakkapel is een webbased applicatie die het mogelijk maakt een aanvraag voor een bouwvergunning via internet voor te bereiden. De DNR-Ster is een hulpmiddel om de taken en activiteiten van architecten of adviseurs op een rijtje te zetten en hun honoraria te berekenen volgens �de nieuwe richtlijn�. De Wijkwizard is een simulatie van een wijk, die de bewoners inzicht geeft in de mogelijkheden om de openbare ruimte in hun wijk in te richten.

Onderzoeksprojecten die nog op gang moeten komen zijn het DNA van de stad, nieuwe dialogen in de bouw, kwaliteit in aanbesteding, de projecten Inspiratiemomenten en Meerjarenonderhoudsplanning. Het DNA van de stad is gericht op het ontwikkelen van een eenduidige taal, voor een optimale overdracht van informatie tussen alle partijen in de bouw. Met kwaliteit in de aanbesteding wordt gestreefd naar transparante en volledige informatie over projecten. Het project Inspiratiemomenten vormt de basis voor een stedenbouw waarbij de geschiedenis een rol speelt. Het project Meerjarenonderhoudsplanning tenslotte is bedoeld om het toekomstig onderhoud beter te kunnen voorspellen en te detailleren.

Volgens ir. P. van Pelt, directeur van De Twee Snoeken Automatisering, is de software van alle projecten �open�, dat wil zeggen dat de code voor iedereen vrij beschikbaar is. Op basis daarvan kunnen marktpartijen later commerciële tools ontwikkelen.

Reageer op dit artikel