nieuws

Stappenplan tegen vochtoverlast door grondwater

bouwbreed

amsterdam – In circa 260.000 woningen in Nederland is sprake van vochtoverlast. Dat is meestal het gevolg van een hoge grondwaterstand. Daar is iets tegen te doen, maar dan moet vooraf worden onderzocht wat de optimale mix van maatregelen is.

Ing. W. Kooijman heeft in het kader van de opleiding Land- en watermanagement van hogeschool Larenstein een stappenplan voor het oplossen van vochtoverlast ontwikkeld. Dat gebeurde in samenwerking met ingenieursbureau Wareco Amsterdam, gespecialiseerd in bodemsanering, waterbeheer en funderingen.

Voorbeelden van de overlast door grondwater zijn vochtige muren, vochtige kruipruimten of lekke souterrains. Meestal is de oorzaak een combinatie van bouwkundige gebreken en een hoge grondwaterstand. Eerst moeten randvoorwaarden worden opgesteld en onderzocht, zowel bestuurlijke als technische. Daarna kan het stappenplan beginnen.

De ideale oplossing is meestal een mix van grondwatertechnische maatregelen (zoals drainage of extra waterberging) en bouwtechnische maatregelen (zoals dampdicht maken, een waterdichte laag aanbrengen of het verhogen van de bodem in kruipruimten).

Volgens het stappenplan van Kooijman verdient het voorkeur de maatregelen te beoordelen aan de hand van gewogen criteria. Dat zijn bijvoorbeeld kosten, effectiviteit, levensduur, beheer en onderhoud. Het kostenaspect weegt daarbij zwaar.

Het rapport geeft een voorbeeld. Het is fictief, maar de criteria en prijzen zijn reëel. Huurders van woningbouwvereniging �het natte westen� hebben last van natte kruipruimten en tuinen. Er is folie in de kruipruimten gelegd, maar dat blijkt niet effectief, het water staat hier en daar boven op het folie. Na toepassing van het stappenplan en een combinatie van weegmethoden blijkt een schelpenlaag in de kruipruimte de beste oplossing. Drainage is goedkoper, maar de effectiviteit is het minst van alle oplossingen. �Het natte westen� kiest daarom voor schelpen.

Reageer op dit artikel