nieuws

Stadsdeel Oost-Zuid blokkeert verbouwing Rijksmuseum

bouwbreed

amsterdam – De verbouwing van het Rijksmuseum dreigt ernstig te stagneren. Stadsdeel Oud-Zuid vindt de bouw van een nieuwe hoofdingang in de zogeheten onderdoorgang onwenselijk.

Bebouwing van de passage geeft te veel hinder voor fietsers en voetgangers, zo heeft het stadsdeelbestuur uitgemaakt.

Daarmee werpt Oud-Zuid een blokkade op voor een essentieel onderdeel van het verbouwingsplan van de Spaanse architecten Cruz en Ortiz. Zij willen de museumbezoekers via een nieuwe entree in de onderdoorgang naar een ondergronds plein leiden. Alleen aan de zijkanten blijft ruimte beschikbaar voor fiets- en voetpaden. Het stadsdeel vroeg vorig jaar al om meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarna werd de ingang smaller gemaakt, maar volgens stadsdeelvoorzitter E. Jaensch biedt de jongste aanpassing onvoldoende soelaas. De overblijvende ruimte is te krap, zeker als zich een calamiteit zou voordoen.

Het Rijksmuseum wil niet officieel reageren. De afwegingen van het stadsdeel worden eerst nader bestudeerd. Al verhult het museum niet zich ernstig zorgen te maken over de voortgang van het project. De grootscheepse renovatie van het oude gebouw is al ruim een jaar gaande. Medio 2008 zou het Nieuwe Rijksmuseum worden opgeleverd. Als het bouwplan zo ingrijpend moet worden aangepast, dan lijkt die datum niet langer haalbaar.

Reageer op dit artikel