nieuws

Snelle berekening brandweereis met software Brando 2

bouwbreed Premium

rotterdam – Met een minimum aan invoer een complexe controlebereking uitvoeren voor de juiste berekening van de eis voor brandoverslag, is mogelijk met Brando 2. Het is een vernieuwde en grafisch sterk verbeterde versie van de oude BrandoNorm en BrandoPlus.

Een van de voordelen van de nieuwe software is dat Brando 2 ook als internetversie leverbaar is met opslag van gegevens op de centrale server bij BRIS (Bouwregelgeving Informatiesystemen) in Rotterdam.

Brandveiligheid is een lastig onderwerp binnen de bouwregelgeving. De voorschriften zijn omvangrijk, de formuleringen complex en de praktische toepassing niet eenvoudig. Voor de juiste berekening van de WBDBO-eis (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) conform de norm NEN 6068 gaan volgens productmanager C. Zijlstra van BRIS complexe berekeningen vooraf. Maar met het compleet nieuw ontwikkelde programma Brando 2 hoeft het bepalen van de warmte die wordt gemeten vanaf een bepaald observatiepunt, ofwel stralingsflux, geen probleem meer te zijn. “Het programma rekent zowel met de oude NEN-norm als de nieuwe norm en van elke berekening kan een rapportage worden afgedrukt.” Anders dan bij de oude software kan Brando 2 met elke willekeurige grondvorm werken. Op eenvoudige wijze zijn vervolgens gevelopeningen in te voeren. Met het invoeren van de WBDBO-eis en een aantal controlepunten kan de software de berekening uitvoeren door brand te �stichten� in een van de compartimenten. De gegevens zijn zowel numeriek als grafisch (3D) in de te voeren. Vrijwel direct verschijnen de resultaten.

Brando 2 is in een stand alone-versie te krijgen maar er is ook een internetversie beschikbaar. “Daardoor hoeft een gebruiker niets op een lokaal systeem te installeren. Hierdoor werkt hij altijd met een actuele versie en zijn bovendien de rapportages via internet bij BRIS op de server op te slaan.”

Zijlstra schat dat een uitleg van maximaal twee uur voldoende is om een gebruiker compleet wegwijs in de software te maken. “Zo nodig bieden wij uiteraard alle ondersteuning via onze helpdesk.”

Uitwisseling met bijvoorbeeld AutoCad-gegevens is echter niet mogelijk. “AutoCad-tekeningen zijn veel te gedetailleerd. Het doorvoeren van vereenvoudigingen kost meer tijd dan het invoeren van de contouren van een gebouw in Brando 2 op grond waarvan een gedegen berekening is te maken.” Brando 2 sluit wel naadloos aan op de andere programma�s van BRIS zoals het BrisWarenhuis.

Brando 2 is een initiatief van BRIS en is ontwikkeld in samenwerking met Lichtveld Buis en Partners, Krijger, Knowmax en Suite 75.

Reageer op dit artikel