nieuws

Route du Soleil-achtige uitstraling voor A12

bouwbreed Premium

utrecht – De A12 tussen Den Haag en Duitsland moet een Route du Soleil-achtige voorbeeldfunctie krijgen voor toekomstige wegenbouwprojecten. Minister Peijs (verkeer) hoopt met een rustiger en daardoor veiliger wegbeeld ook een kostenbesparing te bereiken.

De minister nam in het Mobilion in Utrecht de publicatie �De koers voor het routeontwerp� in ontvangst. Daarin is op bouwdoosachtige wijze aangegeven, welke hulpmiddelen er zijn om snelwegen te uniformeren. Dat loopt van de vorm en ritmiek van verlichtingsmasten tot het uiterlijk en de inrichting van verzorgingsplaatsen. Ook bruggen, aquaducten, viaducten en onderdoorgangen en niet te vergeten de vele geluidsschermen moeten een bij het plaatselijke landschap passende uitstraling krijgen, zo is de gedachte. Over het waarom zijn de bedenkers vrij helder. In een klein land als het onze verrommelen snelwegen in hoog tempo, als alleen de mobiliteitsfunctie voorop staat. De overheid wil echter meer: verhoging van de verkeersveiligheid door een rustiger wegbeeld en een kwaliteitsuitstraling die hoort bij internationale verbindingsassen.

Naar analogie van de Route du Soleil, de fraai aangelegde tolweg die Frankrijk van noord tot zuid doorklieft, moet de A12 de grandeur krijgen die hoort bij een snelweg die buurland Duitsland verbindt met het Scheveningse strand. Het kabinet vindt dat kwalitatief hoogstaande wegbeeld zo belangrijk, dat het routeontwerp is opgenomen in de Nota mobiliteit en de Nota ruimte. Er is nog een reden om aan een uniformer wegbeeld te werken. Peijs: “Ik ben ervan overtuigd dat uitvoering van de ideeën op termijn leidt tot kostenbesparingen in aanleg, beheer en onderhoud.”

De A12 is volgens Peijs omgedoopt tot Regenboogroute om aan te geven, dat deze weg van kust tot grens door een palet van steden en landschappen loopt. Momenteel is de A12 een route zonder samenhang, maar dat moet in de toekomst veranderen. Niet meteen echter, want dat is financieel onhaalbaar. Peijs ziet het project als een “agenda voor de toekomst” die stukje bij beetje wordt ingevuld. De publicatie is daarbij een soort gereedschapskist.

H+N+S landschapsarchitecten, een van de tientallen betrokken partijen, heeft zelfs een zogenoemde partituur van de Regenboogroute geschreven, waarin de ritmiek van landschappen, knooppunten, afslagen, maar ook bermen en wegmeubilair visueel is weergegeven.

Peijs: “Nu komt het erop aan dat we bij elk ruimtelijk en infrastructureel project aan en rond de A12 de principes uit deze koers ook daadwerkelijk toepassen. Natuurlijk heeft het Rijk daarin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, als �eigenaar� en beheerder van de A12. Maar ik doe ook een beroep op provincies en gemeenten, maatschappelijke organisaties, private partijen en de ontwerpende disciplines. Ik vertrouw er op dat ook zij zich door de koers voor het routeontwerp laten (ver)leiden.”

Reageer op dit artikel