nieuws

Risicoreservering blijft deels onbenut Grootste risicos op vertraging hsl

bouwbreed

den haag – Bijna eenzesde van de risicoreservering voor de hsl-zuid en Betuweroute blijft onbenut. Minister Peijs (verkeer) wil de geschatte 156 miljoen euro besteden aan andere spoorprojecten en niet teruggeven aan minister Zalm (financiën). De risicos voor beide megaprojecten slinken, al dreigen bij de hsl-zuid nog fikse vertragingen.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportages van de hsl-zuid en de Betuweroute die gisteren naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De onderbouw van beide verkeert in een afrondende fase en de bijbehorende begrotingen worden steeds duidelijker. Met de hsl is inmiddels bijna 10 miljard euro gemoeid (inclusief de jaarlijkse betaling aan Infraprovider) en de kosten van de Betuweroute komen op ruim 5 miljard.

Enkele jaren geleden liepen de begrotingen van beide projecten zo uit de pas met de ramingen dat 985 miljoen euro extra is gereserveerd om tegenvallers op te vangen. Bij de aanleg van de Betuweroute is uiteindelijk 240 miljoen euro van de risicoreservering nodig voor onder meer de tunneltechnische installaties, geluidsmaatregelen en 25kV-voorzieningen.

De projectorganisatie van de hsl verwacht 589 miljoen euro uit de reservering te moeten putten. Een simpel aftreksommetje leert dat 156 miljoen euro overblijft. Minister Peijs wil zich niet te snel rijk rekenen, maar is van plan het restant te gebruiken voor andere spoorprojecten en het bedrag niet terug te storten in de algemene middelen.

Bij de snelle lijn naar het zuiden zijn recent nog nieuwe risico�s opgedoken. Zo bestaat een reëel gevaar dat diverse onderdelen van de onderbouw niet op tijd klaar zijn. Er is al te laat opgeleverd in het Develgebied en de Hoekse Waard. Daarvoor zal bovenbouwer Infraspeed forse boetes in rekening brengen.

De recente aanpassingen die nodig zijn om scheuring van de geluidsschermen te voorkomen, zullen zoveel mogelijk worden verhaald op de aannemer.

Bovendien loopt nog altijd de discussie over de ontsporingsgeleiding. Besloten is op de helft van het 101 kilometer lange spoor de extra geleiding aan te brengen, maar gemeenten kunnen dit voornemen nog dwarsbomen. Daarnaast is nog extra onderzoek naar de situatie in de bocht bij Lombardijen nodig. Het gevaar bestaat dat treinen op elkaar botsen als een van de voertuigen op dat punt uit de rails loopt.

Ondanks de diverse onzekere factoren is de verwachting dat de vertragingen nog wel zijn in te lopen tijdens de afbouwfase en dat de eerste treinen april 2007 zullen rijden. Zo niet, dan loopt de schadepost voor te late oplevering op met 22,3 miljoen euro per maand.

– afbouw tunnelgebouwen

– overkapping Barendrecht

– -inboren ankers tunnel Rotterdam Noordrand

– -aanbrengen brandwerende bekleding in de boortunnel onder het Groene Hart

– -dynamische belasting geluidsschermen

– -invloed 25 kV op bestaand rollend materieel

– -koppeling beveiligingssysteemn op bestaand spoor

– -bezwaar op de integrale safety case

– -vertragingen tijdens integrale testfase

Reageer op dit artikel