nieuws

Projectontwikkelaars staan te trappelen om sociale huurwoningen te bouwen

bouwbreed Premium

den haag – Commerciële projectontwikkelaars moeten net als corporaties met goedkope leningen sociale huurwoningen kunnen bouwen. Dat vindt Neprom, de belangenvereniging van projectontwikkelaars.

Voorzitter P. Ruigrok van Neprom denkt dat goedkope leningen bij kunnen dragen aan de creatie van het gelijke speelveld waarop corporaties en projectontwikkelaars een eerlijke concurrentieslag kunnen leveren. Omdat projectontwikkelaars geen goedkope leningen af kunnen sluiten, is dat momenteel niet het geval.

“Tot nu toe wordt bij het WSW niet opengedaan als wij daar aankloppen”, schetst Ruigrok de huidige situatie. Corporaties danken hun speciale creditlijnen aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit fonds borgt de leningen die corporaties afsluiten om betaalbare huurwoning te bouwen. De financieringen worden niet alleen door het WSW gegarandeerd, maar ook door de staat. Door de dubbele dekking is het risico van de lening bijzonder laag en stellen banken tegen lage rentes geld beschikbaar.

Volgens Ruigrok is er bij Neprom-leden zeker veel belangstelling voor de gunstige financieringsvoorwaarden van het WSW. “Als ontwikkelaars samen met beleggers onder dezelfde condities als corporaties sociale huurwoningen kunnen bouwen en exploiteren, dan springen de marktpartijen vandaag nog in dat gat.”

Het gaat wat Ruigrok betreft niet alleen om de goedkope leningen. Hij wijst ook op de zeer lage grondprijzen voor sociale huurwoningen en de vrijheid om na een aantal jaar de huizen tegen marktwaarde te kunnen verkopen. “In andere landen realiseren private partijen onder dergelijk voorwaarden sociale woningbouw. Ik zie geen beletsel om de werkwijze ook in Nederland toe te passen.”

Ruigrok valt met zijn pleidooi VVD-parlementariër J. Veenendaal bij. Zij wil het WSW op projectbasis toegankelijk maken voor commerciële marktpartijen. “Als een ontwikkelaar honderd woningen bouwt en twintig daarvan gaan de sociale verhuur in, dan zou hij voor dat laatste deel bij het WSW aan moeten kunnen kloppen”, lichtte zij onlangs haar visie op de kwestie toe.

De politica wil niet alleen projectontwikkelaars van goedkope leningen voorzien. Zij stelt ook voor om corporaties vennootschapsbelasting te laten betalen. Veenendaal wil zo voorkomen dat corporaties hoge kosten moeten maken om hun commerciële activiteiten in een aparte dochter onder te brengen. Vrom stuurt hierop aan. Het ministerie wil zo eerlijke concurrentie tussen corporaties en projectontwikkelaars mogelijk maken.

Veenendaals bezwaar tegen de administratieve rompslomp deelt Ruigrok niet. “Het is heel gebruikelijk dat voor samenwerkingsverbanden aparte bv�s worden opgericht. Bestuurders van corporaties krijgen dan ook beter zicht op hun maatschappelijke en commerciële activiteiten.”

Reageer op dit artikel