nieuws

Planbureau rekent op 2,25 procent groei

bouwbreed

den haag – Het Centraal Plan Bureau verwacht na vijf magere jaren in 2006 een opleving van de Nederlandse economie. Volgend jaar groeit het bruto binnenlands product naar schatting met 2,25 procent.

“In de eurozone is Nederland sinds de eeuwwisseling 3 procent van zijn marktaandeel kwijtgeraakt”, blikt onderdirecteur T. van Hoek terug. “Tussen 1992 en 2000 presteerde ons land nog 8 procent beter dan in de rest van Europa. Vanaf 2006 sluiten de ontwikkelingen in Nederland en het eurogebied weer bij elkaar aan”.

Motor van het Nederlandse herstel sinds de recessie in 2003 is de gestegen afzet in het buitenland. De groei van de binnenlandse bestedingen bleven ver achter. Dit jaar laat de particuliere consumptie nog een half procent krimp zien. Het CPB stelt vast dat in 2005 voor het derde jaar op rij de meeste huishoudens koopkracht inleveren. De helft boert dit jaar 1,25 procent achteruit. De reële loondaling en lastenverzwaring van bijna drie miljard euro moet gezien worden als de belangrijkste oorzaak van het koopkrachtverlies.

Achter de gemiddelde koopkrachtstijging van een half procent in 2006 gaat volgens het CPB een grote spreiding schuil. De verschillen komen vooral van de nieuwe zorgverzekering. Grote effecten op de individuele ontwikkeling van de inkomsten hebben de al dan niet aanwezige kinderen en de deelname aan de particuliere of ziekenfondsverzekering. Over de duim genomen komen met name 65-plussers en huishoudens met kinderen beter bij kas te zitten.

De arbeidsmarkt toonde volgens het CPB vorig jaar een dubbel gezicht. De werkgelegenheid nam met liefst 1,3 procent af, het grootste verlies sinds het schrale begin van de jaren tachtig. In een reactie op de afzetdaling en lage winsten in 2003 bleven de ondernemingen personeel schrappen. Gelijktijdig nam de groei van de werkgelegenheid in de collectieve sector af door de bezuinigingen van het kabinet. “Tegelijkertijd werden in de loop van vorig jaar de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Het aantal openstaande vacatures steeg, de stijging van de werkloosheid nam af. Het aantal faillissementen daalde en de gewerkte uitzenduren zaten weer in de lift.”

Het Centraal Economisch Plan Bureau voorspelt in 2006 een afname van de werkloosheid met 35.000 personen. Dit jaar verdwijnen nog 40.000 banen.

De stijging van de loonvoet in de marktsector vlakt dit jaar af tot 0,75 procent. De uitkomst van 2006 is zelfs 0,25 procent negatief, door de combinatie van van een matige stijging van het contractloon en een stabilisatie dan wel daling van de pensioenpremies. In de marktsector zullen de contractlonen volgens het CPB dit jaar 0,75 procent en na de jaarwisseling een vol procent stijgen.

Reageer op dit artikel