nieuws

Pardonregeling voor vaste bewoners recreatiewoningen

bouwbreed

den haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een pardonregeling voor illegale vaste bewoners van recreatiewoningen. Minister Dekker (VROM) werkt intussen aan een compromis waarbij alleen ouderen permanent in hun vakantiehuisje mogen blijven wonen.

PvdA, VVD en LPF verschillen nog van mening over de precieze formulering van een pardonregeling, maar willen alledrie schoon schip maken. VVD en LPF neigen naar een generaal pardon voor alle bewoners die op 31 oktober 2003 permanent in een recreatiewoning verbleven. De PvdA spreekt van een �geclausuleerde pardonregeling�, bedoeld voor eigenaren die niet konden weten dat permanente bewoning niet was toegestaan.

Minister Dekker vindt een pardonregeling te ver gaan omdat een deel van de eigenaren daar volgens haar “willens en wetens op gegokt heeft”. Dekker blijft bij haar standpunt dat gemeenten moeten beslissen over legaliseren, bestrijden of persoonsgebonden gedoogbeschikkingen verstrekken.

Dekker wil wel meedenken over een compromis voor ouderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels