nieuws

Ontwikkelaars welkom op sociale huurmarkt

bouwbreed

den haag – De gunstige financieringsvoorwaarden van corporaties zijn ook beschikbaar voor projectontwikkelaars die zich op de bouw van sociale huurwoningen willen storten. Dat laat directeur J. Oostveen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) weten.

De bestuurder reageert met zijn opmerking op het plan van VVD-parlementariër J. Veenendaal om ontwikkelaars die goedkope huurwoningen willen bouwen, net als corporaties in staat te stellen om met steun van de overheid voordelige leningen af te sluiten. Onder de huidige regelgeving komen de ontwikkelaars hiervoor niet in aanmerking.

“Het is een sympathieke gedachte waar wij met de ontwikkelaars zeker over door willen praten”, reageert Oostveen op de voorstellen van Veenendaal. Daarbij benadrukt hij wel dat de toelating van de projectontwikkelaars tot het WSW niet van de ene op de andere dag geregeld kan worden. “Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Bovendien weten we niet wat het ministerie van VROM hiervan vindt.”

Corporaties danken hun speciale kredietlijnen aan het WSW. Dit fonds borgt de leningen die corporaties afsluiten om betaalbare huurwoningen te bouwen. De financieringen worden niet alleen door het WSW gegarandeerd, maar ook door de staat. De dubbele dekking zorgt voor zo�n laag risico dat banken tegen gunstige rentes geld beschikbaar stellen. Directeur P. Boerenfijn van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes wil net als zijn collega van het WSW het gesprek met de projectontwikkelaars aangaan. “Ik heb ze er nooit over horen praten, maar als ze zich aan willen sluiten zijn ze van harte welkom om bij ons een kop koffie te komen drinken.”

Kanttekening

De bestuurder plaatst bij zijn uitnodiging wel de kanttekening dat de projectontwikkelaars naast de lusten ook de lasten moeten dragen. Een belangrijk thema is de collectieve borging van de corporatiesector. “Als er iets met een bij het WSW gewaarborgde lening mis gaat, dan draaien alle deelnemende corporaties voor de schade op. Projectontwikkelaars die zich aan willen sluiten, zullen ook zo�n garantie af moeten geven.”

De woningen die met WSW-borging door ontwikkelaars worden gebouwd, moeten volgens Boerenfijn ook voor een bepaalde periode tegen een lage huursom aangeboden worden. Daarbij moet de prijs van woningen duidelijk lager liggen dan op de commerciële woningmarkt.

De projectontwikkelaars hebben via hun belangenvereniging Neprom laten weten veel belangstelling te hebben voor de sociale huursector. “Als we dat onder dezelfde voorwaarden als corporaties kunnen doen, dan springen ontwikkelaars vandaag nog in dat gat”, laat voorzitter P. Ruigrok weten.

Reageer op dit artikel