nieuws

Ontwikkelaar snakt naar meer armslag

bouwbreed

nieuwegein – Projectontwikkelaars hebben weinig trek om zich samen met gemeenten, corporaties en makelaars vast te leggen in gedetailleerde woonvisies. Dat blijkt uit een confrontatie gistermiddag van voormannen van de brancheorganisaties NVB, NVM en Aedes.

“Woonvisies zitten aan het einde van de pijplijn”, wijst voorzitter H. van Harssel van ontwikkelaarsorganisatie NVB op de belangentegenstelling. “We hebben te maken met heel lange trajecten. In wat we nu bouwen is tien jaar geleden al geïnvesteerd. Je probeert eerst met de corporaties een strategische positie te verwerven en gaat dan pas naar de gemeente.”

Van Harssel benadrukt dat voor zijn achterban van ontwikkelende bouwers bovenal het parool geldt van de continuïteit.

Directeur P. Boerenfijn van corporatiekoepel Aedes verwacht van de ontwikkelaars meer inschikkelijkheid en samenwerking om de bouwproductie beter af te stemmen op de concrete woonwensen. “Alles de huidige situatie voortduurt, komt er niets van terecht.” Aedes zowel als de Nederlandse Vereniging van Makelaars dringt aan op de ontwikkeling van woonvisies waartoe de lokale deskundigen de koppen bij elkaar moeten steken. Boerenfijn verwacht dat de dualistische gemeenteraad beter dan in het verleden de vinger aan de pols kan houden bij de bewaking van de regionale wensen. Zowel ontwikkelaars als corporaties en makelaars snakken naar meer armslag om het woonklimaat in Nederland drastisch te verbeteren. Grote vraagtekens worden gezet bij de haalbaarheid van de in de Nota ruimte vastgelegde verplichting voortaan 70 procent van de nieuwbouw op binnenstedelijke locaties te realiseren.

Corporatieman Boerenfijn: “We slopen 20.000 woningen per jaar. Dat is bedroevend weinig. Je zou meer doorschuifplekken moeten hebben. Waar moeten de mensen van die 20.000 huizen naar toe?”

Directeur N. Rietdijk van de NVB wil naast sterke steden vitale ommelanden. “Van wie naar een nieuw huis wil, moet straks 60 tot 70 procent naar het stedelijk gebied. Kan helemaal niet. Met zo�n dogma dwing je tot de bouw van appartementen waar geen vraag naar is. Om de cijfers te halen, worden dan de laatste groene parkjes volgebouwd. Je pleegt roofbouw op de kwaliteit van de gemeente. Gedurende nog maar een beperkt aantal jaren is ruimte nodig in uitbreidingswijken”.

Als merkwaardig product van het huidige keurslijf waarin politiek en markt elkaar gevangen hebben, bestaat de helft van alle opgeleverde woningen uit appartementen. Omdat de vraag slechts 11 procent is, neemt volgens de NVM de leegstand in de appartementen snel toe.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels