nieuws

Nipo: Helft van werkgevers in bouw vindt cao te krap

bouwbreed Premium

delft – Meer dan de helft van de werkgevers in de bouw vindt dat de cao onvoldoende ruimte biedt om op bedrijfsniveau afspraken te maken. Dat blijkt uit een enquête dat onderzoeksbureau Nipo in opdracht van MKB Nederland heeft gehouden.

Uit de Nipo-enquête blijkt dat onder werkgevers in de bouwnijverheid wel grote steun bestaat voor het afsluiten van een cao. Van alle ondervraagde ondernemers is 85 procent overtuigd van het nut om collectief arbeidsvoorwaarden vast te leggen. Daarbij benadrukken zij dat binnen de collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) voldoende ruimte moet zijn om mensen flexibel in te zetten.

De belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf (MKB) pleit voor een verlenging van de werktijden en flexibilisering van de cao�s. MKB Nederland wil op die manier de personeelskosten voor ondernemingen terugbrengen. Dat zou van belang zijn voor de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze is volgens de organisatie in het geding omdat in Nederland de loonkosten relatief hoog zijn.

Gesteund door de eigen achterban pleit MKB Nederland er voor om cao�s te zien als raamafspraken. De verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden zou door werkgevers en werknemers onderling geregeld moeten worden. Op die manier kunnen per onderneming afspraken gemaakt worden over het aantal te werken uren binnen een voltijdcontract. Daarbij zou de gemiddelde werkweek 39, 40 of 41 uur kunnen bedragen.

Naast een flexibele invulling van het aantal wekelijks te werken uren, wil MKB Nederland ook de adv-dagen geleidelijk afbouwen. De belangenorganisatie denkt daarbij aan een tijdspad van twee tot drie jaar. De kosten van deze operatie moeten gelijk verdeeld worden tussen de werkgever, de werknemer en het Rijk. MKB Nederland stelt de regering voor om met een fiscale regeling het aantal vrije dagen terug te dringen.

MKB Nederland benadrukt dat de vakantie- en feestdagen die momenteel in de cao�s zijn vastgelegd, niet ter discussie staan.

Reageer op dit artikel