nieuws

Nieuw stuk Eindhoven met blikvanger van 90 meter

bouwbreed

eindhoven – In Eindhoven krijgt het gebied Smalle Haven zijn definitieve vorm. Wat niet meer was dan een parkeerterrein achter de stad, is nu een logisch onderdeel van het Eindhovense centrum geworden. Horeca, winkels, woningen, kantoren en een jongerencentrum zorgen samen met een plein en een stadstuin voor een levendig stuk binnenstad. Blikvanger is een 90 meter hoge toren van Jo Coenen & Co.

“De eerste plannen voor de grootscheepse aanpak dateerden van begin jaren negentig toen Jo Coenen een masterplan ontwierp voor het gebied”, vertelt tijdelijk projectleider Peter Nagel van de gemeente Eindhoven. Sinds eind jaren negentig verrezen beeldbepalende gebouwen van verschillende architecten in het gebied.

“Twee wooncomplexen en een 1000 vierkante meter groot kantoor voor de dienst Werk Zorg en Inkomen zijn inmiddels klaar. Respectievelijk zaten daarvoor de Britse architect Neave Brown, Hans Widdershoven van Van Aken Architectuur & Stedenbouw, en Jeanne Dekkers uit Delft achter de tekentafel.

Intussen is ook begonnen met de nieuwbouw voor jongerencentrum Dynamo van Bert Dirrix, woningen en winkels in het �Catharinahuis� van Vandenhove Architecten uit Luik, en de woontoren van Jo Coenen”, vertelt Nagel.

Vesteda-toren

Die blikvanger wordt ontwikkeld in een samenwerking tussen de toekomstig eigenaar en woningverhuurder Vesteda en Van Straten Bouw & Vastgoed uit Eindhoven. De eerste partij gaat in de onderste van de 27 verdiepingen kantoor houden. Van Straten startte de ontwikkeling en bouwt de toren. De verdiepingen vier tot en met 27 bieden plaats aan twee appartementen per verdieping.

Projectleider J. Legemaat moest met zijn collega�s flink puzzelen om de klus logistiek gezien te klaren. “De plattegrond van het gebouw is 300 vierkante meter, en onze werkruimte is niet veel meer”, vertelt hij. Eigenlijk is er maar ruimte voor één kraan, zodat slimme oplossingen nodig waren voor een vlotte bouw. “Het gebouw wordt in het werk gestort, waarbij de wanden worden gemaakt met een automatische klimbekisting. Bovenop die automatische bekisting staat een betonpompinstallatie die meeklimt. Op die manier kunnen we zonder tweede kraan toch een bouwcyclus van vijf werkdagen per verdieping bereiken.”

De enige kraan op het werk heeft nu de takels vrij voor materialen zoals de tafelkisten voor de vloeren, wapeningen, prefab kolommen, geveldelen en veiligheidsmateriaal.

Opvallend aan het torenontwerp is de ruitvorm, waarbij de punten zijn afgerond. Legemaat: “Een lange gevelzijde en een kop zijn helemaal van glas, waarvoor dus gebogen glas nodig is, en de andere gevel is meer gesloten, met hout aan de binnenzijde en aluminium aan de buitenkant. Op twee hoogten komt een 2 meter hoge natuurstenen band rondom het gebouw. Voor de kopgevels moest daarvoor het natuursteen ook rondgezaagd worden.”

Nog een bijzonderheid is dat de kolommenstructuur buiten het gebouw staat, waarbij een soort iso-korf is aangebracht als koudebrug bij de horizontale gevelbalken. “Om het gebouw tegen te veel �werken� te beschermen, hebben de kolommen een zinken afwerking. De ruimte tussen de betonkolom en de zinkmantel dient meteen als hemelwaterafvoer.”

De toren zal februari 2006 gereedkomen. In het gebied achter de toren vormt dan het nieuwe Catharinaplein, met water en terrassen, een brug tussen twee winkelgebieden, waar eerder het winkelen ineens ophield. Een fietsenstalling voor duizend fietsen en ondergronds parkeren voor bijna zeshonderd auto�s houden het blik van de straat. Met het gereedkomen van de toren zal de ontwikkeling van Smalle Haven compleet zijn. De optelsom van investeringen in het gebied bedraagt dan naar schatting 250 miljoen euro.

�Opvallend aan het torenontwerp is de ruitvorm�

Reageer op dit artikel