nieuws

NEN peilt behoefte normen onderhoud

bouwbreed

delft – Het Centrum van Normalisatie NEN voert dit jaar een verkenning uit naar de behoefte aan het opstellen van normen voor de onderhoudsmarkt. NEN vraagt hierbij de markt om een inbreng. Tegelijkertijd verschijnt de nieuw ontwerpnorm NEN 2767 voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen.

Het belang van en de aandacht voor onderhoud nemen toe. Volgens NEN-consultant ir. Jappe van der Zwan is het dan ook opvallend dat er voor de onderhoudsmarkt niet of nauwelijks normen zijn. “Onderzoek heeft uitgewezen dat normalisatie zowel op micro- als op macroniveau grote economische voordelen heeft. Dus de tijd is rijp om te onderzoeken in hoeverre normalisatie daadwerkelijk een toegevoegde waarde kan hebben”, aldus Van der Zwan.

Met een relatief jonge gebouwenvoorraad en een verwaarloosbaar aantal onttrekkingen is goed onderhoud voor het behoud van bruikbare gebouwen steeds belangrijker de kwaliteit van gebouwen in stand te houden. NEN laat weten dat volgens ramingen van het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) de totale onderhoudsmarkt zal stijgen naar bijna 10 miljard euro in 2009. In 1999 bedroeg dit nog 8 miljard euro.

Het geplande onderzoek van NEN is gesplitst in drie fasen: het vooronderzoek, de interviews en het normalisatieplan. In het vooronderzoek vindt analyse plaats van de onderhoudsmarkt, de belanghebbende partijen en een aantal relevante ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat NEN in deze fase al naar een aantal mogelijke normalisatieonderwerpen op zoek gaat. Via interviews spreekt NEN met een selectie van de belanghebbende partijen. Doel van deze gesprekken is de eventuele normalisatiebehoefte in kaart te brengen. De interviews moeten zorgen voor draagvlak in de markt.

Tot slot voegt NEN alles samen in een normalisatieplan voor de onderhoudsmarkt.

Inventariseren

Van der Zwan heeft zelf al een aantal onderwerpen bedacht en partijen benaderd, maar het is volgens hem onmogelijk om binnen een beperkte tijd alle relevante ontwikkelingen en mogelijkheden te inventariseren. Van der Zwan: “Juist daarom nodigt NEN de betrokken marktpartijen uit om contact met ons op te nemen teneinde een bijdrage te leveren.”

Bij het �soort� onderwerpen denkt Van der Zwan aan normen als de nieuwe ontwerpnorm NEN 2767 voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen. De norm vormt een communicatiemiddel over onderhoud tussen techneuten en beslissers. Met de ontwerpnorm is namelijk de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vast te leggen in de vorm van een conditiescore. De kritiektermijn van de norm sluit op 1 september.

NEN organiseert bovendien samen met de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) op 16 juni een congres over het onderwerp in de TU Delft. Van der Zwan verwacht de interviews in april en mei af te nemen en het onderzoek voor september te kunnen afronden.

Voor meer informatie: telefoon (015) 2690251 of e-mail: jappe.vanderzwan@nen.nl.

Reageer op dit artikel