nieuws

Nederlandse economie moet inspelen op veranderingen

bouwbreed Premium

cannes – De economie in ons land is het afgelopen decennium belangrijk veranderd. Die tendens zal de komende jaren zeker nog doorgaan. Daar zal Nederland op moeten inspelen, willen we onze internationale concurrentiepositie vasthouden.

In het tiende Vastgoedbericht van Rabo-dochter FGH Bank speelt het internationale perspectief een grote rol. Met zijn open economie, een kleine thuismarkt en dus afhankelijk van de internationale ontwikkelingen hebben de trends in de wereldeconomie een grote invloed op de werkgelegenheid in ons land en daarmee op de vraag naar vastgoed.

De afgelopen tien jaar zijn juist internationaal veranderingen opgetreden. Zo is het aantal landen van de Europese Unie uitgebreid, hetgeen tot meer onderlinge handelsstromen zal leiden. Bovendien komen andere landen op, waardoor verschuivingen in de wereldhandel zullen ontstaan. China is momenteel de sterkst groeiende economie. Maar ook Rusland en vooral India hebben het in zich om op termijn een dominante rol in de wereldeconomie te gaan spelen.

Daarnaast verdwijnen productiebedrijven naar goedkope landen en dreigen verschillende multinationals niet langer te investeren in R&D in Nederland. Daar zal Nederland rekening mee moeten houden, schrijft FGH Bank.

Als vestigingsland dreigt Nederland ook minder aantrekkelijk te worden. Een van de belangrijkste kenmerken van een goed vestigingsklimaat is de bereikbaarheid. Dat geldt zeker voor Nederland als toegangspoort voor Europa. Sinds de bovengemiddelde economische groei eind jaren negentig lijkt de groei van de mobiliteit en de fileproblematiek die daarvan het gevolg is, ons land boven het hoofd te groeien.

FGH Bank noemt dit een serieuze bedreiging voor het behouden van bedrijven, maar meer nog voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. De vastgoedfinancier ziet daarnaast wel dat er in toenemende mate wordt geïnvesteerd in alternatieve vormen van vervoer en dat er slimmer wordt omgegaan met het gebruik van het bestaande wegennet. Niettemin zal er meer moeten worden geïnvesteerd, en dan niet alleen in fysieke infrastructuur, maar ook in de kennis en kwaliteit.

Vooralsnog, zo denkt FGH Bank, blijft ons land nog steeds aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven en voor (buitenlandse) investeerders in vastgoed. Die constatering is echter geen reden om niets te doen, integendeel. “Het heeft nu de hoogste prioriteit dat we ervoor zorgen dat die interesse in de toekomst ook behouden blijft. Want dat is een van de voornaamste steunpilaren voor onze economie”, aldus het FGH Vastgoedbericht.

Reageer op dit artikel