nieuws

Ministerie zoekt extra lastenverlichting

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van Sociale Zaken is nog driftig op zoek naar 93 miljoen euro extra lastenverlichting. Anders dalen de administratieve lasten met 21,3 procent in 2007 in plaats van met de afgesproken 25 procent.

Als alles meezit zullen de administratieve lasten die het ministerie genereert in 2007 540 miljoen euro lager zijn. Dat is nog te weinig omdat de doelstelling voor Sociale Zaken 633 miljoen bedraagt. De bewindslieden verwachten die vooral te halen uit een herziening van de bepalingen over arbeidsomstandigheden en werknemersverzekeringen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de minister en staatssecretaris dat ze een tweede pakket maatregelen met een opbrengst van 82 miljoen euro hebben vastgesteld. Het leeuwendeel van het bedrag, 59,5 miljoen, halen zij uit een scherpe reductie van de zogenoemde nationale kop op de Europese arboregels.

Zij denken dat een verdere verlichting van de administratieve lastendruk op dit punt mogelijk is. Daarover hebben zij de SER advies gevraagd die dit voor mei moet hebben afgerond.

Verder boeken de bewindslieden een besparing van 10 miljoen in door het aantal keuringen van de Warenwetbesluiten gevaarlijke werktuigen te verminderen. Binnenkort komen zij met concrete voorstellen hierover.

Dalende lasten

Het uitbreiden van de rechtsgevolgen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) levert per saldo een vermindering van de lastendruk op van 2,7 miljoen. Aan de ene kant nemen de lasten met 2,2 miljoen toe doordat de aanvrager van de VAR, de zelfstandige, meer informatie moet leveren aan de Belastingdienst. Ook wordt de VAR nog maar één jaar geldig. Daartegenover dalen de lasten voor opdrachtgevers al met 4,9 miljoen omdat zij makkelijker aan kunnen tonen aan Belastingdienst en UWV dat zij geen belastingen en premies hoeven af te dragen. Deskundigen zetten overigens vraagtekens bij de hardheid van de cijfers. Zo zat er in het eerste pakket een lastenvermindering van bijna 90 miljoen wegens het afschaffen van het verplichte werkoverleg. “Bouwbedrijven die VCA hebben moeten ook dan nog steeds hun toolboxmeetingen houden. Dus voor hen maakt het niets uit. Voor andere bedrijven maakt het evenmin iets uit, omdat zij zelden de overleggen hielden.”

Reageer op dit artikel