nieuws

Minder snel naar de rechter

bouwbreed Premium

rotterdam – Als je ruimte wilt voor andere aanbestedingsvormen, zal de manier waarop overheid en bedrijven met elkaar omgaan moeten veranderen. Deze stelling is van PSI Bouw-voorzitter H. Hazewinkel.

“Bedrijven die menen onterecht een werk niet gekregen te hebben, moeten niet direct hun concurrent voor de rechter slepen. Dat past niet bij aanbestedingsvormen waarbij de laagste prijs niet langer leidend is”, vindt Hazewinkel.

Binnen PSI Bouw zijn cultuur en gedrag belangrijke pijlers onder een nieuwe manier waarop vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Dat is in alle landen een probleem, zoals internationaal onderzoek van PSI Bouw heeft aangetoond. In alle landen wordt daarom gezocht naar andere aanbestedingsvormen waarbij niet de prijs leidend is, maar kwaliteit en de behoefte van gebruikers.

“Uit het onderzoek komt naar voren dat je iedereen in de keten erbij moet betrekken, bouwers, architecten, ingenieurs, toeleveranciers en opdrachtgevers.”

Samen met de Regieraad weet PSI Bouw dat er snelheid gemaakt moet worden in het vernieuwingsproces. “We richten ons daarom ook vooral op de koplopers. Als je het gemiddelde neemt, gaat het niet snel genoeg”, aldus Hazewinkel.

Reageer op dit artikel