nieuws

Koop betaalt mee aan schikking bouwfraude

bouwbreed

den haag – Koop Tjuchem betaalt mee aan het schikkingsfonds van 50 miljoen euro, als het ooit tot overeenstemming komt tussen het Rijk en de sector. Bouwend Nederland bevestigt dat het bouwbedrijf toestemming heeft gegeven ook namens Koop te onderhandelen met de overheidsopdrachtgevers over schadeloosstelling. Dat is verrassend, want eigenaar H. Koop moest nooit iets hebben van vakbonden of organisaties.

Koop weigert zoals dikwijls commentaar over elk onderwerp betreffende de bouwfraude. H. Koop die zichzelf nooit aannemer durfde te noemen, is vooralsnog de enige bestuursvoorzitter uit de sector die zich voor de rechter moet verantwoorden.

Door de schaduwboekhouding van het bedrijf is de hele bouwfraudeaffaire aan het rollen gekomen. Door de informatie uit drie ordners hebben recentelijk 344 gww-bedrijven – waaronder Koop – een boete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gekregen. Vorig jaar kreeg het bedrijf overigens ook al een boete van 6,7 miljoen euro voor deelname aan diverse wegenkartels.

Daarnaast hebben overheidsopdrachtgevers meer dan duizend zaken ingediend bij de rechter en Raad van Arbitrage. Volgens het Rijk is daarmee een claimbedrag gemoeid van 150 miljoen euro. Deze claims zijn volledig gebaseerd op de Bos-boekhouding.

Het is duidelijk dat Koop Tjuchem van die claims af wil en toenadering heeft gezocht tot Bouwend Nederland. Dat gebeurde pas op het moment dat H. Blankert ging onderhandelen over een versnelde procedure. Koop wil immers van oudsher niets te maken hebben met organisaties. Zijn visie daarover is duidelijk: “Ik zie er gewoon het nut niet van in.”

Vice-voorzitter T. Nelissen van Bouwend Nederland bevestigt dat naast Koop ook andere niet-leden toestemming hebben gegeven namens hen te onderhandelen over een versnelde procedure. Deelname aan het schikkingsfonds betekent dat Koop 1 procent van de relevante omzet van 2001 moet betalen. De omzet van de Koop Holding bedroeg in 2001 974 miljoen euro, maar slechts een bescheiden deel daarvan betreft bouwactiviteiten.

In het princiepakkoord over de schikking is afgesproken dat de sector 50 miljoen euro betaalt aan gedupeerde opdrachtgevers en nog eens 15 miljoen euro afdraagt aan het innovatieprogramma van het PSI Bouw. De hoogte van 50 miljoen is gebaseerd op berekeningen die de Nederlandse Mededingingsautoriteit hanteert. Het drempelbedrag is 50 miljoen euro, maar kan hoger uitvallen omdat de kartelpolitie nog geen uitspraken heeft gedaan in de b&u-sector en de installatiebranche. Van dit bedrag is 10 procent aftrekbaar van de NMa-boetes en daarmee �betaalt� de kartelpolitie indirect 5 miljoen euro mee aan een schikking.

Vooralsnog is het echter onduidelijk of het schikkingsfonds er ooit komt. Volgende week vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats met de diverse onderhandelaars. Twee weken daarna is er een debat met de bewindslieden. Pas daarna valt het besluit of het Rijk alsnog naar de rechter stapt of dat er opnieuw onderhandelingen komen over een schikking.

Reageer op dit artikel