nieuws

Joop Janssen verdachte in bouwzaak

bouwbreed

rotterdam – Justitie beschouwt voormalig Heijmans-topman Joop Janssen als verdachte in de bouwfraudezaak. Dat bleek gisteren voor de Rotterdamse rechtbank.

Officier van justitie J. Boogers bevestigde op verzoek van Heijmans-advocaat J. Pen dat het Openbaar Ministerie (OM) ook onderzoek doet naar leden en oud-leden van de raad van bestuur van het Brabantse aannemingsconcern. De naam van voormalig bestuursvoorzitter Janssen werd expliciet genoemd. Een besluit om Janssen al dan niet te vervolgen, is nog niet genomen, aldus Boogers.

Janssen trad in 1994 aan als bestuursvoorzitter van Heijmans en manifesteerde zich in de jaren daarna als spreekbuis van de bouw. In 2002 moest hij om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Vanwege zijn ziekte kon Janssen niet verschijnen bij de parlementaire enquêtecommissie die de bouwzaak onderzocht.

Momenteel staan bij de Rotterdams rechtbank vier bouwbedrijven en twaalf bouwbazen terecht wegens betrokkenheid bij illegaal vooroverleg, verboden prijsafspraken en omkoping. Onder de verdachten bevinden zich drie werknemers van Heijmans. Een van hen, T.S., trad in 2003 toe tot de raad van bestuur, maar heeft in verband met de rechtszaak zijn functie tijdelijk neergelegd.

Om inzicht te krijgen in het vervolgingsbeleid van het OM wilde Pen weten of ook onderzoek is gedaan naar leden van de raad van bestuur van Heijmans. Sinds de start van het bouwfraudeproces hebben advocaten herhaaldelijk kritiek geuit op het OM-besluit slechts een beperkt aantal bouwers en natuurlijke personen te vervolgen.

Het legertje strafpleiters liet gisteren weten dat de zaak naar hun mening veel te snel op zitting is gebracht. De tijdsdruk is daardoor enorm geworden. KWS-raadsman B. van Eijck schoof de schuld daarvan in de schoenen van het OM, dat zich volgens hem te veel zou hebben laten leiden door de politiek.

“De Wijkerslooth (topman OM, red.) heeft onder grote politieke druk besloten onze cliënten zo snel mogelijk te dagvaarden. Uit angst voor commotie in de Tweede Kamer. Dat valt op te maken uit de stukken. Deze zaak wordt direct en indirect gedicteerd door de politiek. Vervolgens wordt getracht om de schuld voor vertragingen in het proces in de schoenen van de advocatuur te schuiven.”

Heijmans-advocaat Pen hekelde bovendien het feit dat het OM en de rechtbank al in april 2004 een planning voor de zaak hebben vastgesteld en dat de advocaten van verdachten daar nooit in zijn gekend. Daarmee is “de grens van het betamelijke royaal overschreden”, aldus Pen. Volgende week donderdag zullen de raadslieden De Wijkerslooth, die betrokken was bij de planning, als getuige horen over de gang van zaken.

Reageer op dit artikel