nieuws

Innovatieplatform moet ijs breken

bouwbreed

De innovatiekracht van Nederland moet worden versterkt. Met dat doel is anderhalf jaar geleden het innovatieplatform opgericht. Volgens het Financiële Dagblad van 9 maart jongstleden heeft SER voorzitter Wijffels geopperd het platform alweer op te heffen. Inmiddels spreekt hij dit bericht weer tegen. Gelukkig maar, want naar de mening van Bouwend Nederland ligt er belangrijk […]

De innovatiekracht van Nederland moet worden versterkt. Met dat doel is anderhalf jaar geleden het innovatieplatform opgericht. Volgens het Financiële Dagblad van 9 maart jongstleden heeft SER voorzitter Wijffels geopperd het platform alweer op te heffen. Inmiddels spreekt hij dit bericht weer tegen. Gelukkig maar, want naar de mening van Bouwend Nederland ligt er belangrijk werk voor dit platform.

Ruimte scheppen voor het stimuleren van innovatie. Dat is de voornaamste taak die er voor het Innovatieplatform (IP) ligt.

Minister president Balkenende heeft het platform eerder de rol van ijsbreker toegedicht en dat is precies wat nu nodig is om de innovatiekracht van de bouw optimaal te benutten.

Bovenaan op het verlanglijstje van Bouwend Nederland staat het beter toegankelijk maken van de fiscale regeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor bouwbedrijven. Ondanks de druk van het bedrijfsleven is er nog steeds geen bevredigend antwoord gekomen op de klacht van de dubbele en afwijkende controle van Senter en de Belastingdienst.

Mogelijk nog belangrijker is het probleem dat Senter tot op heden elk project op het terrein van procesinnovatie weigerde. In de uitvoerende bouw gaat het juist om vernieuwing van bouwprocessen en vrijwel elk nieuw product vraagt om een aanpassing van het bouwproces. De aanvraag voor WBSO van één van onze innoverende bouwbedrijven Nijhuis BV uit Rijssen, dit jaar uitgeroepen tot De Digitale Aannemer van het Jaar, is herhaalde malen afgewezen. Het IP zou de kibbelende ambtenaren van EZ en Financiën uit elkaar moeten halen en opdragen de WBSO onmiddellijk te verbeteren.

Meer vraagsturing bij de besteding van innovatiegeld is een andere schone taak voor het IP. Afgezien van de naam is de innovatie-voucher (een soort innovatiebon voor MKB-ers ter waarde van 7.500 euro) een goed idee, maar de uitvoering is ronduit slecht. Voor de financiering van de innovatievoucher-pilot is geput uit regelingen van EZ die bedoeld waren voor de o zo belangrijke kennisoverdracht voor branches en bedrijven, terwijl de regeling verworden is tot een loting met een onmogelijke procedure en een miniem aantal winnaars; niet interessant dus voor een hardwerkend MKB-bedrijf. Bouwend Nederland zou graag zien dat het IP daar iets aan deed. Bouwend Nederland maakt samen met SBR gebruik van de subsidieregeling kennisoverdracht branches (SKB) voor het organiseren van BouwLokalen. Dit is een formule waarbij bouwbedrijven en andere betrokken op tien verschillende locaties in Nederland concreet worden geïnformeerd over praktisch toepasbare innovaties. BouwLokalen is zeer succesvol, maar Bouwend Nederland heeft vorig jaar de blaren op de tong moeten praten om de SKB-regeling in stand te houden. Daarmee komen we op een andere belangrijke taak van het IP: zorg voor een stabiele innovatiebevorderende structuur.

Bedrijven en branches kunnen niet koersen op regelingen die voortdurend dreigen te worden afgeschaft. Voorts zou Bouwend Nederland graag zien dat het IP de verkokerde ministeries (VROM, EZ, OCW) dwingt tot afstemming en samenwerking op het gebied van duurzame innovatie, zorgdraagt voor meer vraagsturing in de financiering van met name Syntens en TNO en stimuleert dat universiteiten en hogescholen zich meer richten op de uitdagingen waar onze sector zich nu voor ziet gesteld en toegankelijker worden voor innoverende bouwondernemers. Niet zeuren dus, maar breken dat ijs!

Dr.ing. Peter Fraanje

Senior beleidsmedewerker

Innovatie Bouwend Nederland, Gouda (p.fraanje@bouwendnederland.nl)

Reageer op dit artikel