nieuws

Hoofdstad bouwt voor middenklasse

bouwbreed

amsterdam – Middeninkomens kunnen in Amsterdam moeilijk een betaalbare woning van hun gading vinden. Voor deze categorie wil de stad het komende decennium veel meer huizen bouwen.

De stad acht de groep middeninkomens (25.000 tot 60.000 euro per jaar) van wezenlijk belang voor het economisch draagvlak. Bijna de helft van de Amsterdammers valt inmiddels in deze middenklasse, terwijl maar 29 procent van de woningen voor hen beschikbaar is.

De primaire doelgroep, de huishoudens met een laag jaarinkomen (tot 25.000 euro), lijkt momenteel goed voorzien. Ruim 60 procent van de woningvoorraad val in het goedkope segment, terwijl maar 35 procent van de huishoudens in de laagste inkomenscategorie valt.

Binnen 10 jaar moet het percentage woningen voor de middeninkomens naar 37 procent getild zijn. “De komende jaren is een extra inspanning nodig om hun situatie op de woningmarkt te verbeteren”, schrijft de gemeente in de nota �Woonvisie Amsterdam�.

Studentenhuisvesting

Naast woningbouw voor de middeninkomens, hebben ook studentenhuisvesting, zorg aan huis en woningen voor (grote) gezinnen de speciale aandacht van het stadsbestuur. Amsterdam wil zich profileren als universiteitsstad en wil mensen ook na hun studie voor de stad behouden.

Gezinnen hebben, zeker in de stad, de slechtste kansen op de woningmarkt. Om te voorkomen dat zij tegen hun zin de stad uit trekken, stelt Amsterdam zich onder meer ten doel om van de 1200 per jaar te bouwen sociale huurwoningen minimaal 500 te bouwen voor gezinnen met een beperkt inkomen.

Amsterdam houdt vast aan het streven naar een nieuwbouwproductie van 4000 woningen per jaar. “Een hogere doelstelling is wenselijk, maar niet reëel”, schrijft de gemeente in haar visie. De afgelopen vijf jaar bleef de productie steken op gemiddeld 2300 woningen.

Reageer op dit artikel