nieuws

Hofstede zoekt nieuwe bestemming voor fabrieken

bouwbreed

rotterdam – Ook fabrieksinstallaties kunnen opnieuw worden gebruikt. Eigenaren kunnen voor een herbestemde productielijn een bedrag ontvangen dat beduidend boven de schrootprijs ligt. Vooral wanneer ze ruim voor het sluiten van een afdeling Hofstede Demontage- en Sloopwerken vragen er een andere bestemming voor te zoeken. Deze Rotterdamse onderneming bouwt de installatie elders weer op.

Fabrikanten verplaatsen installaties soms naar landen waar de loonkosten lager zijn dan in Nederland. Soms sluit een bedrijf een weinig renderende productielijn en verkoopt de installaties aan een ondernemer die er meer mee denkt te kunnen doen. Wat de reden voor de ontmanteling ook mag zijn; commercieel directeur D. Hofstede vindt dat een installatie elders vaak nog goed kan worden gebruikt. De ene partij wordt een probleem uit handen genomen en de andere kan tegen aanvaardbare kosten de productie uitbreiden. Het Rotterdamse bedrijf verplaatste inmiddels een aantal fabrieken, variërend van een bakkerij tot een raffinaderij.

Hofstede bepaalt in overleg met de eigenaar een prijs, demonteert de installaties en zorgt dat ze op de nieuwe locatie weer worden opgebouwd. Dat laatste verloopt makkelijker als Hofstede nog kan zien hoe het proces in elkaar zit en hoe de machines draaien. Naarmate een fabriek langer stilstaat roesten steeds meer onderdelen verder vast en wordt de kans dat een installatie opnieuw in bedrijf komt kleiner en kleiner. De machines van zo�n gesloten fabriek kunnen nog als onderdelen worden verkocht waarna de rest tegen de schrootprijs weggaat.

Zover hoeft het niet te komen als Hofstede ruim voor de sluiting een uitnodiging ontvangt om de fabriek in werking te zien. Bij die gelegenheid worden foto�s en tekeningen gemaakt van onder meer de aansluitingen. Die vergen veel aandacht omdat de verschillende kabels niet meeverhuizen. Bij de demontage worden alle onderdelen genummerd en geïnventariseerd, van verschillende kanten op de foto gezet en voorzien van een montagebeschrijving. Niet zelden gebeurt dat in de taal van het land waar de machine staat en van het land waar die naar toegaat. Ook de plek in het krat en de plek van het krat in de container wordt vastgelegd.

Van een krat worden het bruto- en nettogewicht en de lengte en de breedte bepaald. De opdrachtgever controleert de gang van zaken en stemt daar met zijn handtekening mee in. Wat betekent dat hij later niet kan reclameren wanneer bijvoorbeeld een onderdeel onderweg beschadigd raakt. Hofstede geeft garantie op een installatie die het bedrijf in werking heeft gezien. Na de oplevering ervan draagt de gebruiker alle risico�s. van de installaties. Om de kans op fouten zoveel mogelijk in te perken bouwen de mensen die de installatie demonteerden ook weer op.

De Rotterdamse onderneming zoekt zelf uit welke eisen wet en regel stellen aan het overbrengen en weer samenbouwen. Verhuizen van fabrieksinstallaties vergt veel voorbereiding, vooral wanneer Hofstede de oorspronkelijke locatie schoon moet opleveren en op de nieuwe locatie een fundering moet leggen. De daken, wanden en kolommen van de ombouw worden doorgaans als laatste weggehaald. Op de nieuwe locatie moeten die evenwel weer als eerste in elkaar worden gezet. Voor de installaties regelt Hofstede voor de tussentijd een tussenopslag.

Reageer op dit artikel