nieuws

Het speciale oog van de schade-experts

bouwbreed

rotterdam – De expertisebureaus zoeken naar nieuwe wegen om hun technische kennis te gelde te maken. De in de verzekeringspolissen opgewaardeerde eigen risicos plus de naderende voltooiing van grote projecten zoals de Betuweroute, maken de soep dun voor lands beste schadespecialisten.

“De expertisebureaus hebben het over het algemeen vrij lastig”, stelt Ruud Boxman, directeur Technische Verzekeringen van Arntz Van Helden. “Onze mensen moeten het hebben van hun specialisme. Bij negen van de tien bureaus is het een kwestie van consolideren. Je bent blij als je de mensen die je in dienst hebt op een verantwoorde wijze aan het werk houdt”.

Met bijna dertig jaar ervaring als bagage, kijkt Boxman terug op een periode van onstuimige groei. Rond de steden verrezen reusachtige Vinex-wijken. De gebruikelijke schades door brand, storm maar ook diefstal en vandalisme, leverde de expertisebureaus veel werk op. De in Nederland voor de eerste keer toegepaste technieken zoals de geboorde tunnels, leverden voor de schade-experts vraagstukken op om van te smullen. De bouwlust kreeg door de economische tegenwind echter een terugslag. Bovendien worden de schades beter dan voorheen, bij de wortel aangepakt met een verbeterde preventie.

“De tijd is voorbij waarin je op grond van twaalf uur werken per dag met succes om een mannetje extra vroeg. Zeker, in ons vak kampen we met vergrijzende deskundigheid. De instroom van jongeren stagneert. Erg jammer. Hoewel ik over de situatie op mijn eigen afdeling niet mag klagen. Erg leuk om jonge mensen op te leiden, deskundigheid bij te brengen. Dat klaarstomen voor het vak is een goede manier van ondernemen”.

Uitbreiding van de activiteiten ziet Boxman in de verbreding tot preventief adviseur. Waarom zouden de door de wol geverfde experts hun kennis niet benutten om aannemers en verzekeraars wegwijs te maken in de risico�s van het slaan van damwanden en het realiseren van bouwputten in stadscentra? Bouwers en hun opdrachtgevers hebben – gelukkig maar – niet al te vaak van doen met grote uitglijders. Voor de schade-experts daarentegen is het ongeluk dagelijks werk.

Een nieuwe loot aan het vak is de begeleiding van bouwprocessen op het verzoek van verzekeraars. “Niemand maakt expres fouten. Door adviezen op grond van onze ervaring kunnen de risico�s verder worden teruggebracht”. Bureau Arntz Van Helden boekt met 35 medewerkers – waarvan 25 schade-experts – jaarlijks een omzet van 3,5 miljoen euro. De specialismen zijn opgesplitst in Aansprakelijkheid, Brand, Landmaterieel, Marine en Technische Verzekeringen. De laatste tak richt zich op bouw- en werktuigbouw evenals op weg- en waterbouwkundige aspecten. Arntz Van Helden maakt deel uit van de Rijswijkse groep Van Ameyde, met zeshonderd medewerkers in veertien landen en 50 miljoen euro omzet, internationaal een toonaangevend bolwerk van expertise.

Directeur Technische Verzekeringen Boxman: “Van onze opdrachten komt 95 procent vanuit de verzekeringsmarkt via het intermediair van een assurantie-tussenpersoon. Aannemers stappen naar een makelaar in assurantiën om hun activiteiten goed te verzekeren. Tijdens de bouw kan immers van alles misgaan. Omdat de risico�s groot zijn, is meestal sprake van co-assurantie. De makelaar gaat bij talrijke verzekeraars langs om gezamenlijk de eventuele schades te kunnen afdekken. Op de polis kunnen verschillende namen staan van betrokken verzekeraars die ieder voor een bepaald percentage het risico afdekken”.

Om een helder inzicht te krijgen in schades worden de register-experts van Arntz Van Helden als onafhankelijke deskundigen ingezet. Einddoel: een rapport over de oorzaken van het ongeval en de omvang van de schade.

“Bij een melding stappen we in de auto en beginnen het onderzoek. Je praat met de ooggetuigen ter plaatse, met de uitvoerder. Technisch moet je het plaatje rond krijgen. Dan volgt het hersteltraject. Bij het instorten van een vloer begint dat met het opruimen, het slopen, het inhuren van een mobiele kraan. Je houdt voor ogen: wat moet gebeuren om de situatie terug te brengen tot een minuut voor de ramp. Dat is belangrijk”.

Binnen een week volgt de eerste schriftelijke rapportage met een raming van de herstelkosten. Niet tot op de duizend euro precies. Wel voldoende om te weten of je een post van 25.000 of 35.000 euro boven het hoofd hangt.

“Bij gecompliceerde schades maken we een plan van aanpak. Dat wordt in een vergadering met aannemer, opdrachtgever en ons vastgesteld. Slopen is lang niet altijd nodig. De techniek schrijdt voort. Wellicht brengt het injecteren van scheuren met kunsthars een goede oplossing. Bij het ernstig verzakken van bestaande gebouwen zijn er methodieken om extra heipalen te vervaardigen in krappe en lage kruipruimtes”.

Schade-expert Boxman kent als weinig anderen de weg naar reparatiebedrijven. Door roet, rook en water beschadigde computers gaan niet meer linea recta naar de afvalbak. Reconditionering kan de elektronica weer tot leven brengen. “Onze kennis van de mogelijkheden tot reparatie wordt ons vaak door de aannemers in dank afgenomen. Als we goede eenvoudige oplossingen vinden, hebben werken minder last van uitloop van de bouwtermijn. Dat scheelt weer kosten. Aan te late oplevering hangt meestal een vervelend prijskaartje”.

In opdracht van stichting Bureau Coördinatie Experts brengt schade-expert Ruud Boxman de herstelkosten in kaart van de dijkdoorbraak in Wilnis. De afwikkeling van de ramp die zich op 26 augustus 2003 voltrok, kost wekelijks nog een dag werk. Het gedetailleerde onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de gemeente De Ronde Venen, nutsbedrijven en waterschap Amstel Gooi en Vecht. De grootste problemen in zowel financiële als technische zin doen zich voor in de hoger gelegen gebieden, de wijken Heinoomsvaart 1 en 2. Doordat het grondwater tijdelijk drastisch verlaagde, kreeg inklinking van het veen een kans. Gevolg: grote verzakkingen en forse schade aan wegen trottoirs en ondergrondse infra zoals gas-, elektra- en rioleringsleidingen. Daar waar sprake is van schaden, die onverzekerbaar, onverhaalbaar en onvermijdbaar waren, ontvangen gedupeerde partijen een vergoeding op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen. Inmiddels is voor miljoenen euro�s geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden.

�Expertisebureaus hebben het algemeen vrij lastig�

Reageer op dit artikel