nieuws

Gunnen

bouwbreed

Ik kan mij volledig vinden in het artikel �Anti-dumpwet is niet realistisch�, Cobouw, 10 februari 2005 (nummer 28) waarin H. Siep, de Doetinchemse afdelingsvoorzitter van Bouwend Nederland uitspraken doet. Als aanvulling hierop vraag ik uw aandacht voor het volgende. Want is het eigenlijk wel alleen het belang van de bedrijfstak om gezonde bedrijven te hebben […]

Ik kan mij volledig vinden in het artikel �Anti-dumpwet is niet realistisch�, Cobouw, 10 februari 2005 (nummer 28) waarin H. Siep, de Doetinchemse afdelingsvoorzitter van Bouwend Nederland uitspraken doet. Als aanvulling hierop vraag ik uw aandacht voor het volgende. Want is het eigenlijk wel alleen het belang van de bedrijfstak om gezonde bedrijven te hebben en te houden? Met name bedoel ik in dit verband de GWW sector. Immers, het overgrote deel van de infrastructuur in dit land wordt opgedragen en betaald door de een of andere overheidsdienst. Of het nu de Rijksoverheid, provincies, waterschappen of gemeenten zijn. Uiteindelijk wordt de rekening altijd een keer voldaan met geld dat binnen is gekomen middels één of andere belasting. De betreffende overheid treedt dus op als een soort rentmeester, die moet zorgen dat ons belastinggeld op een juiste manier wordt besteed.

Juist in de GWW sector wordt het uitgevoerde werk betaald met ons aller geld en wanneer het klaar is, is het product weer ons aller eigendom. Als burger en gebruiker mag je verwachten optimaal resultaat voor je geld te krijgen.

Het is dan naar mijn mening ook van groot belang een gezonde bedrijfstak te hebben, die zorgt voor de aanleg en onderhoud van ons gezamenlijk bezit. Een bedrijfstak, die voldoende rendement kan halen voor het leveren van kwaliteit, innovatie, investeringen en vooral ook opleiding van nieuwe werknemers. Wanneer nu dat rendement niet te behalen is, is dat niet alleen slecht voor werknemers en werkgevers, die daar toevallig hun brood mee verdienen, maar vooral ook, zeker op langere termijn voor de gehele maatschappij. Omdat er in de GWW sector nooit werk in voorraad gemaakt kan worden, is continuïteit van het bedrijfsproces van levensbelang. Dat is ook precies de reden dat ieder bedrijf regelmatig en veel te veel onder de kostprijs werk aanneemt. Geen werk onderhanden hebben is namelijk nog duurder en lijdt nog sneller tot faillissement.

Een oplossing, voor de verbetering van het prijsniveau , behoeft slechts een aanpassing van het aanbestedingsbeleid van de diverse opdrachtgevers.

Gun het werk aan de één na laagste. Als aannemer denk je dan wel twee keer na voordat je die idioot lage prijs indient. De kans bestaat dan immers dat je dan te laag inschrijft en ook niet in aanmerking komt voor gunning.

De concurrentie en mededingingsaspecten blijven volledig gehandhaafd, daar wijzigt wezenlijk niets in. Noem het zelfbescherming of wat dan ook, maar als de diverse overheden in dit land ook hun verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfstak willen nemen, is het mijns inziens in ieder geval een overweging waard.

Reageer op dit artikel