nieuws

Groundtracer speurt bodem af

bouwbreed Premium

harfsen – Het is geen radartechniek, en geen radiogolventechniek, de Groundtracer is een nieuwe passieve techniek om in de bodem leidingen, vervuilingen en grondverstoringen op te sporen. Maar de tracer kan zich volgens bedenker geofysicus D. van der Roest uit Harfsen ontwikkelen tot meer dan alleen een aanvulling op de bestaande methoden voor kabels- en leidingenopsporing.

De techniek, die Van der Roest negen jaar geleden ontwikkelde met zijn bevriende vakgenoot Marten van der Rijst, is anders dan de radar en de gangbare methoden met radiogolven. De Groundtracer meet de aanwezigheid van bestaande elektrische velden zonder dat daarvoor eerst een signaal (zoals radiogolven bij radar of Radiodetection, of stroom bij passieve stroomdetectie) moet worden uitgestuurd. Met de techniek meet men dus geen reflectie of echo van het eigen signaal. Ook gaat de vergelijking met de bestaande passieve techniek voor leidingendetectie door middel van radiogolven niet op: die techniek maakt gebruik van een radiosignaal dat werd opgewekt door bijvoorbeeld radiozenders. Van der Roest: “De tracer meet kleine afwijkingen in het elektrisch veld van de grond. De aanwezigheid van kabels, leidingen of bijvoorbeeld een verhoogde waterstroom door leidinglekkage, verstoren dit van nature aanwezige veld. De methode om waterstromingen in bijvoorbeeld dijken te meten (Self Potential metingen) lijkt veel op de tracertechniek. De tracer doet dit op een veel kleinschaliger niveau met een hogere gevoeligheid en een veel hogere snelheid.”

De tracer gaat verder waar radar en radiogolven ophouden. “Op diepten van meer dan anderhalve meter bieden bestaande technieken meestal geen soelaas meer. Ook kunnen factoren zoals de grondwaterstand en de grondsoort metingen met bestaande apparatuur moeilijker maken. De tracer trekt zich van diepte, grote geleiding of kleigrond veel minder aan.”

Duidelijkheid

Een ander voordeel van de techniek is dat de data uit de metingen meteen duidelijkheid geven via de bijbehorende software. Van der Roest: “De informatie wordt eenvoudig gepresenteerd aan de gebruiker en kan door iedereen worden gelezen. De signalen hoeven niet eerst door deskundigen te worden geïnterpreteerd.”

De tracer zoals die er nu is, werkt nog vrij grof, en is goed voor het traceren van bijvoorbeeld persleidingen. Clusters van kabels of leidingen kunnen nu nog niet tot in detail in kaart worden gebracht. Een subsidieaanvraag bij Senter Novem moet echter aanvullend onderzoek mogelijk maken. Daarna zal de techniek in de toekomst sterk kunnen worden verfijnd, verwacht Van der Roest. De Japanse partner in dat onderzoek, een groot meetinstrumentenconcern, is erg geïnteresseerd vanwege de grote druk op de ondergrondse infrastructuur in de dichtbevolkte kustregio�s van Japan.

Vanwege de snelgroeiende vraag naar het lokaliseren van kabels en leidingen hebben de adviesbureaus Grontmij en CSO de Groundtracer-techniek aangeschaft. De techniek wordt gecombineerd met een grondradar op de markt gebracht.

Momenteel heeft Van der Roest met spooraannemer Van der Worp van Volker Stevin een specifieke toepassing voor het spoor ontwikkeld. Voor de spooraannemer is de techniek interessant omdat de tracer minder storing ondervindt van bovenleidingen, spoorstaven en betonnen dwarsliggers. Bij radiogolven en radar zorgen die juist voor veel ruis. Van der Roest: “Metingen van de tracer in combinatie met de grondradar leverden in 99 procent van de gevallen een correcte aanwijzing op voor de aanwezigheid van kabels of leidingen op een bepaalde diepte. Je hebt dus weinig valse signalen ten opzichte van de bestaande methoden.”

Sinds augustus 2004 heeft Van der Roest van de tracertechniek zijn beroep gemaakt met zijn bedrijf Groundtracer BV. Hij wil verschillende toepassingen van de techniek ontwikkelen: als een waarschuwingsantenne die in de toekomst standaard onderdeel van graafmachines zal uitmaken, zoals nu met Japan wordt onderzocht; als techniek om de kwaliteit van de wapening in gewapend beton te bekijken en als opsporingsinstrument voor leidingerosie, waarvoor er wereldwijd nog geen snelle meetmethode is.

Over die laatste toepassing, vooral corrosie van metalen leidingen, is Van der Roest in gesprek met de GasUnie.

Reageer op dit artikel