nieuws

Goedkoop drogen baggerslib laat nog op zich wachten

bouwbreed Premium

delft – Het werk aan de slibdroger Delta Dryer heeft vertraging opgelopen. De lekverliezen in de installatie waarin verhitte kogels het slib opwarmen bleken veel hoger dan berekend.

Deze maand kan weer worden getest met water. Aansluitend volgen proeven met echt slib. “Dan kan het hard gaan met het onderzoek”, zegt ir. G. van Gemert van de TU Delft.

De installatie, die de naam Delta Dryer kreeg, wordt ontwikkeld door TU Delft en DHV. Twee technieken vormen de basis van de werking: drogen met stalen kogels en verdampen van water in vacuüm, en de waterdamp weer laten condenseren onder terugwinning van warmte. Met de Delta Dryer moet het volgens de promovendus bij de subfaculteit Technische Aardwetenschappen van de TU Delft mogelijk zijn slib te drogen voor gemiddeld een kwart van de kosten. Het onderzoek van Van Gemert omvat het aantonen van het principe van de werking.

Het is lang stil geweest rond het onderzoek. Ruim een jaar geleden liet Van Gemert nog weten het eind 2004 met een grootschalige praktijkproef te kunnen afronden. Dat blijkt niet te zijn gehaald. Van Gemert laat desgevraagd weten, dat het op zich goed gaat met het maken van een werkend prototype van de slibdroger. Maar er blijkt vertraging te zijn opgetreden.

Van Gemert: “Vertraging is vervelend, maar niet ongebruikelijk bij ontwikkelen van een nieuwe technologie. De installatie kon helaas niet wat we dachten. We hebben veel aanpassingen gedaan en zijn net weer bezig met testen. De warmte moet in het slib komen en daarbij ontstaan verliezen vanwege het weglekken van warmte. Maar die lekverliezen moeten in balans zijn met de warmte die in het slib terecht komt. Om sommige verliezen kun je nu eenmaal niet heen. We hadden een warmteverlies van 10 procent berekend. Maar in onze praktijkopstelling bleek dit percentage een stuk hoger te liggen. Dat hebben we onderzocht en het is allemaal verklaarbaar. Er zijn extra staal en uren voor nodig geweest om het in orde te krijgen. Daarom duurt het allemaal wat langer.”

Van Gemert verwacht dat de installatie snel weer op orde is en dat deze maand nog met water wordt getest. De resultaten dienen als toets voor de werking van de gewijzigde installatie. Loopt die goed af, dan wordt aansluitend met slib getest. Van Gemert verwacht voor de periode van de zomervakanties de resultaten breder bekend te kunnen maken.

“De vertraging heeft niets afgedaan aan de belangstelling van Deutsche Steinkohle AG. De steenkolenwinner wil koolslib dat bij het winningsproces vrijkomt gaan drogen met de Delta Dryer zoals die nu wordt ontwikkeld. We gaan nog steeds een grootschalige proef doen en onderzoeken nu of we de installatie naar Duitsland verplaatsen of dat de steenkolen hierheen komen”, laat Van Gemert weten.

Als de proef is gedaan, kan een traject volgen naar een commerciële installatie. De huidige installatie kan 2 ton slib per uur aan, de markt wil een hogere capaciteit.

Dit jaar moet het promotieonderzoek klaar zijn. “Dat moet”, stelt Van Gemert.

Reageer op dit artikel