nieuws

Fosag geïrriteerd over geheimhouding rapport

bouwbreed Premium

gouda – Bij de Fosag heerst wrevel over het geheime karakter van de tekst in het onderzoeksrapport van de Nijmeegse universiteit. Daarin wordt de invloed belicht van organische oplosmiddelen op aangeboren afwijkingen. “Het is voor ons dus moeilijk er iets over te zeggen”, reageert Fosag-secretaris arbo en milieu M. Reuderink.

Als reden voor de geheimhouding wordt gegeven dat de inhoud het eerst gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift dat pas over een paar maanden uitkomt. Maar intussen is de publiciteit gezocht met de conclusies en kan de Fosag daar niet op ingaan, omdat ze het rapport niet mag lezen, schetst Reuderink zijn probleem.

Hij zegt het vreemd te vinden dat de betrokken organisaties blijkbaar zoveel belang hechten aan de bevindingen, dat ze de publiciteit vast zoeken en tegelijk het rapport geheim willen houden. De Fosag heeft er slechts via de pers van vernomen, zo heeft Reuderinks organisatie laten weten.

Het Universitair Medisch Centrum van de St. Radboud Universiteit in Nijmegen heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de patiëntenorganisatie Vereniging OPS en de vakbond FNV Bouw. Schilders hebben een vier keer grotere kans op kinderen met aangeboren afwijkingen dan gemiddeld, zou uit de onderzoeksgegevens blijken.

Dr.ir. M. Hooiveld van de betrokken afdeling Epidemiologie en Biostatistiek zegt deze week hard te werken aan een conceptrapportage dat ze vast vertrouwelijk beschikbaar wil stellen aan direct betrokkenen, waartoe ze ook de Fosag rekent. Aan de officiële publicatieprocedure valt echter niet te ontkomen. Zo maakt ze duidelijk dat anderen nog steeds een paar maanden zullen moeten wachten.

De risico�s van organische oplosmiddelen in verf zijn bekend. Daarom is het sinds 1 januari 2000 wettelijk verplicht bij binnenschilderwerk gebruik te maken van watergedragen verf. Het onderzoek heeft betrekking op de periode voor de nieuwe wet, vanaf 1970. “De huidige generatie schilders zal dus veel minder blootgesteld zijn aan oplosmiddelen dan de schilders in dit onderzoek”, weten ook de Nijmeegse wetenschappers.

Fosag onderstreept dat, afgezien van de wettelijke bepalingen, in samenwerking met vakbonden en overheid voortdurend wordt geprobeerd de blootstelling verder te verminderen en rekent erop dat dit zijn vruchten afwerpt.

De universitaire onderzoekers menen dat ook nader onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of de vervangingsproducten wel veilig zijn.

Reageer op dit artikel