nieuws

Duidelijkheid over risicobeleid op komst

bouwbreed Premium

den haag – Asbestsanering, arbeidsveiligheid, wateroverlast door bebouwing van polders en bodemverontreiniging door bestrijdingsmiddelen. Diverse ministeries gaan in het kader van de kabinetsbrede discussie �Nuchter omgaan met risico�s� deze dossiers doorlichten op risico�s voor de volksgezondheid en het milieu. Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Medio dit jaar […]

den haag – Asbestsanering, arbeidsveiligheid, wateroverlast door bebouwing van polders en bodemverontreiniging door bestrijdingsmiddelen. Diverse ministeries gaan in het kader van de kabinetsbrede discussie �Nuchter omgaan met risico�s� deze dossiers doorlichten op risico�s voor de volksgezondheid en het milieu.

Dit schrijft staatssecretaris Van Geel (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Medio dit jaar bericht hij de Kamer over de uitkomsten van de analyses. In het project �Nuchter omgaan met risico�s� gaat het erom wat bedrijven en burgers wel en niet van de overheid mogen verwachten.

De overheid wordt geacht risico�s beter te beheersen, te verminderen en te vermijden. Tegelijkertijd moet de overheid terugtreden, meer aan de markt overlaten, minder reguleren, meer de kosten van maatregelen laten meewegen bij beslissingen en accepteren dat een risicoloze maatschappij niet bestaat.

Reageer op dit artikel