nieuws

Dekker wil flats Oostblok aanpakken

bouwbreed Premium

praag – De Europese ministers voor wonen gaan op zoek naar mogelijkheden om verpauperde flats in de nieuwe EU-lidstaten aan te pakken. De aandacht gaat uit naar de hoogbouwwijken in de voormalige Oostbloklanden, omdat de onderhoudsachterstand daar het grootst is.

Tijdens een conferentie in Praag onder voorzitterschap van minister Dekker (VROM) verklaarde de bewindsvrouw dat er “zeer veel” moet worden gedaan om de flats, gebouwen en de omgeving duurzaam op te knappen. Naar schatting is er 100 miljard euro nodig om de achterstanden weg te werken.

De minister ziet zelf veel in publiek-private samenwerkingsverbanden om concrete renovatieprojecten op te zetten. Naar verluidt is de minister in gesprek met het Bouwfonds en AM Vastgoed om een consortium op te richten voor een proefproject.

De Europese ministers hebben gisteren besloten dat de Europese Investeringsbank gaat onderzoeken welke financiële constructies mogelijk zijn om de hoogbouwwijken op te knappen. Financiering uit de EU-structuurfondsen is niet mogelijk omdat �wonen� op zich niet onder het mandaat van de EU valt.

De EU-ministers willen wel bekijken of ze EU-fondsen kunnen inzetten om het energieverbruik in de Oost-Europese flatgebouwen te verminderen. De energieconsumptie per flat in wijken in de nieuwe lidstaten ligt volgens onderzoek 50 procent hoger dan in een flat in het westen van Europa.

In totaal wonen in Europa ruim 40 miljoen mensen in hoogbouw. In Centraal en Oost-Europa is het aandeel flats in de totale woningvoorraad twee keer zo groot als in West-Europa. Met name in de jaren zestig en zeventig zijn er veel prefab hoogbouwflats gebouwd.

De achterstand in het onderhoud aan deze flats is inmiddels erg groot en ook de kwaliteit van de omgeving laat te wensen over.

Reageer op dit artikel