nieuws

Corporaties ademen ondernemersgeest

bouwbreed Premium

zoek naar nieuwe mogelijkheden.

De een zoekt het in de markt, zoals �Servatius� uit Maastricht die letterlijk de grenzen verlegt door in het Franstalige Luik actief te zijn. De ander zoekt het in nieuwe verhuurconcepten, zoals �Het Oosten� in Amsterdam die al jaren experimenteert met onder andere mengvormen van huren en kopen en het zogenaamde �functieneutraal bouwen�.

Maar het zijn niet alleen de grootstedelijke corporaties die innovatief aan de weg timmeren. Zo lanceerde plattelandscorporatie �de Stiepel� in Zelhem, inmiddels via een fusie opgegaan in �Wooncorporatie ProWonen�, vorig jaar de zogenaamde Bio Ecologische woningen, gericht op een laag energieverbruik en de toepassing van ecologische materialen en systemen. Het gaat om een zestal woningen in het plan �t Soerland te Zelhem.

Vergelijkbaar

Prowonen heeft samen met de projectpartners het project degelijk voorbereid, maar omdat er zoveel nieuws in het project zit en men er op termijn, met het oog op voortschrijdend inzicht en herhalingsprojecten, van wil leren, is besloten om het project gedurende een langere periode te monitoren. Dat houdt in dat er wordt gemeten en dat met name de beleving van de bewoners nauwkeurig wordt gevolgd. Het gaat dan om zaken als appreciatie, energie, onderhoud, bouwtechnische kwaliteit, et cetera. Dat is heel vergelijkbaar met de wijze waarop de industrie producten ontwikkelt. Ook daar produceert men in het kader van de ontwikkeling testseries, die door toekomstige klanten worden beoordeeld. Dat kan gaan om een nieuwe verpakking, een nieuw voedingsmiddel, een nieuw type auto, maar ook om nieuwe bouwproducten. Vanwege die vergelijking met industriële productontwikkeling zijn A+ en DLV bij dit project betrokken geraakt om een monitoring scenario op te zetten en ervaring in te brengen met betrekking tot respectievelijk innovatie, energie en ecologisch bouwen en wonen. Inmiddels is dat gebeurd.

De woningen in Zelhem zijn uitgevoerd in een Houtskelet met cellulose spouwisolatie, Ppv-panelen en een zonneboiler systeem, lage temperatuur verwarming en warmteterugwinning, afwatering met infiltratie, een sedumdak en een flexibele elektra en communicatie installatie.

Er zijn wel projecten, waar de afzonderlijke toegepaste technologieën wel zijn toegepast, maar in de combinatie is het nieuw. Voor �ProWonen� en de bouwmarkt dus wel degelijk een innovatie van betekenis. De bewoners zijn erg betrokken bij hun ecologische omgeving en de corporatie is daar blij mee. Aan voorlichting en communicatie wordt door de corporatie dan ook een hoge prioriteit toegekend. Met de bewoners is bijvoorbeeld een zogenoemd eco-team gevormd.

Inmiddels vordert de bouw, die zich kenmerkt door een schone bouwplaats, waar weinig afval wordt gegenereerd. Recentelijk werd de verdiepingsvloer bereikt met als bijzonderheid dat het hier een betonnen vloer betreft geplaatst op een houtskelet. Die combinatie is nog slechts een keer eerder toegepast. Het grote voordeel is natuurlijk dat een grote weerstand tegen houtskeletbouw in Nederland, zijnde de contactgeluidisolatie van de houten vloeren, hiermee wordt opgeheven. Bovendien wordt er aldus wat massa in de verder lichte woning gebracht. Uiteraard is het gedrag van de vloer ook een van de te volgen aspecten. De oplevering van de woningen staat gepland in de zomer van 2005

Al met al is het toch fantastisch om te zien, dat corporaties zich profileren als innovator in een overigens behoudende bouwmarkt. Kennelijk kunnen zij door schaalvergroting en cultuurverandering nu een R&D-inspanning mobiliseren, die eerst niet mogelijk was.

Dat het juist corporaties zijn, is zeer interessant. Zij staan immers dicht bij de consument en aldus kan dat enorm meewerken aan de bewustwording bij bewoners, die toch ook nog moeten leren dat je als woonconsument wensen kunt koesteren en eisen kunt stellen.

Prof.dr.ir. Jos J.N. Lichtenberg is hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven faculteit Bouwkunde. Voorts is hij oprichter van A+, bureau voor bouwproductontwikkeling BV in Kelpen en treedt hij op als innovatieadviseur in de bouw.

j.lichtenberg@home.nl

Met de bewoners is een eco-team gevormd

Reageer op dit artikel