nieuws

Convenant dakdekkers leidt tot daling verzuim

bouwbreed Premium

den haag – Het aantal dakdekkers dat na een ongeval met ziekteverzuim moest, is de afgelopen vier jaar flink gedaald. In 2001 kregen 540 dakdekkers een ongeval dat leidde tot verzuim; vorig jaar waren dat er 420. Ook de duur van het verzuim daalde.

Dat blijkt uit de �jaarrapportage arboconvenanten 2004� van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de arboconvenanten heeft de overheid met werkgevers en werknemers in diverse sectoren afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de afname van het ziekteverzuim.

Staatssecretaris Van Hoof is positief over de resultaten van de negen conventanten, waaronder de dakdekkers, die eind vorig jaar zijn afgerond. Volgens Sociale Zaken daalt het ziekteverzuim in sectoren met een arbeidsconvenant harder dan in sectoren die geen afspraken hebben gemaakt.

In het arboconvenant van de zesduizend dakdekkers zijn afspraken gemaakt over de fysieke belasting van het werk en de arbeidsveiligheid. Volgens Sociale Zaken is met de terugdringing van het aantal ongevallen die leiden tot verzuim �een belangrijk deel� van de doelstelling op het gebied van veiligheid bereikt.

Fysieke klachten

De fysieke belasting is echter nog steeds hoog, constateert Sociale Zaken. Uit de rapportage blijkt dat de afgelopen jaren 73 procent van de dakdekkers dagelijks meer dan vijf keer per dag met de hand een dakrol tilt. Vorig jaar gold dat zelfs voor 78 procent van de dakdekkers.

De fysieke klachten zijn ook niet afgenomen. Een aantal klachten, waaronder rugklachten, is zelfs toegenomen, aldus de rapportage. Het aantal valongevallen is de laatste jaren evenmin gedaald.

Volgens Sociale Zaken hebben de dakdekkers besloten zelf een vervolg te gaan geven aan de afspraken in het arboconvenant. Zo gaan ze door met arbo-voorlichting aan de bedrijven en zijn er nieuwe richtlijnen ter voorkoming van valgevaar ontwikkeld. Met name de normen voor kortdurende werkzaamheden zijn daarbij aangescherpt.

Reageer op dit artikel