nieuws

Britse windmolens stuiten op groot verzet

bouwbreed Premium

edinburgh – Van het hoge noorden van Schotland tot ver in het zuidelijke puntje van Dorset, waar Britse techneuten ook een windmolenpark willen neerzetten, stuiten ze op steeds meer hardnekkig verzet. Of het nu om één molen bij een boerderij gaat of dertig turbines van meer dan 100 meter hoog in de Schotse Hooglanden, de actievoerders boren de plannen de grond in.

De Britse overheid heeft schone energie hoog op de agenda staan. In 2020 zou 20 procent van alle energie van wind, zon, getijden of andere schone bronnen moeten komen.

De bouwers van windmolenparken zijn daar snel op ingesprongen – mede door een subsidiepot van 1,5 miljard euro – en dienden voor vele streken plannen in. Vooral Noord-Schotland met zijn lange kustlijn, bergachtige landschap en haast eeuwige wind is het doelwit. Hier zouden de komende jaren zeker zesduizend turbines verdeeld over 250 �windfarms� kunnen komen. Het grootste project ter wereld, 234 turbines van 140 meter elk, komt op het afgelegen Schotse eiland Lewis en is ontwikkeld door technisch aannemer Amec.

Natuurorganisaties, milieubeschermers maar ook veel particulieren bestrijden die plannen echter te vuur en te zwaard. “Wat zou Sir Walter Scott, de beroemde Schotse schrijver, gegruweld hebben als hij deze aanslag op zijn prachtige Schotland zou zien,” stelt de Scottish Wind Assessment Project SWAP, een uitstekend georganiseerde en geïnformeerde lobbygroep tegen windmolens.

SWAP vertegenwoordigt tientallen bedrijven, groot en klein, en een aantal machtige Schotse landeigenaren. Hun belangrijkste doelwit is op dit moment het plan voor dertien ruim 120 meter hoge turbines aan de rand van de glooiende Borders, het grensgebied tussen Schotland en Engeland. Actievoerster R. Martin: “Het landschap dat generaties schilders en schrijvers inspireerde, dreigt nu verloren te gaan door deze gigantische turbines.” SWAP wijst er op dat deze �monsters� vooral het toerisme in gevaar brengen.

Het woord turbine is volgens SWAP verkeerd gekozen. Andere turbines – zoals voor stoom of water – draaien in een voor het functioneren essentiële omkapping en halen hoge tot zeer hoge toerentallen waardoor ze relatief veel elektriciteit kunnen opwekken. Windmolens draaien echter in de open lucht en leveren daardoor slechts een minieme bijdrage. Bovendien moeten de meeste turbines juist bij hoge windsnelheden – als ze hun maximale capaciteit kunnen halen – worden stilgezet omdat ze anders de vernieling in draaien. Het gevolg van dat alles is dat er grote aantallen nodig zijn om echt zoden aan de dijk te zetten.

SWAP berekent dat de 159 windmolens in twee grote parken in Wales samen even veel elektra opwekken als een 2000 MW-centrale in vier dagen. De actievoerders wijzen er bovendien op dat windmolens niet zo maar neergezet en weggehaald kunnen worden, zoals veel voorstanders schijnen te geloven. Elke molen wordt verankerd waarvoor honderden kub beton in een uit te graven put worden gestort. Voor een grootschalig project als dat op Lewis betekent dat tienduizenden tonnen beton die in de oeroude veengrond ingegraven worden.

Elders op de Britse eilanden hebben de actievoerders wisselend succes. In Devon vocht de plaatselijke bevolking hard tegen de komst van tien molens van 84 meter hoogte. Zij kregen de gemeente aan hun kant maar werden uiteindelijk �overruled� door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, dat zelf de doelstelling voor de schone energie heeft opgesteld. Technisch aannemer TJ Brent, dat de molens neerzet, hoopt “dat de omwonenden er snel aan wennen en er zelfs trots op worden”.

In Lincolnshire had de plaatselijke actiegroep wel succes en werd een plan met twintig turbines afgewezen. In Dorset gaan negen molens van elk 105 meter niet door.

De voorstanders van windenergie laten het er niet bij zitten. De British Wind Energy Association, met daarin 315 bedrijven in deze sector, hield onlangs een enquête waaruit bleek dat 79 procent van de Britten voorstander zijn van windenergie. Dat is, voegt de BWEA er aan toe, een toename van 5 procent in slechts 5 maanden. Volgens haar berekeningen wordt 2005 een topjaar voor nieuwe plannen met 18 nieuwe windparken, een toename van 66 procent in de opwekkingscapaciteit. Woordvoerder Alison Hill: “Windenergie vormt de basis voor het verlaten van fossiele brandstoffen en het aanpakken van de klimaatverandering.”

�Woord turbine eigenlijk verkeerd gekozen�

Reageer op dit artikel