nieuws

Bos: Lijst van ambtenaren is nattevingerwerk

bouwbreed Premium

ROTTERDAM – De lijst van ambtenaren die wisten van het fenomeen vooroverleg en die Ad Bos in november aan de rechtercommissaris stuurde, is niets meer dan nattevingerwerk. Dat verklaarde Bos vrijdag in de Rotterdamse rechtbank waar hij als getuige was opgeroepen in het bouwfraudeproces.

Het verhoor verliep uiterst moeizaam, omdat Bos zich op aanraden van zijn advocaat Korvinus vaak beriep op zijn verschoningsrecht. Omdat de klokkenluider in nog twee andere lopende rechtszaken verdachte is, hoeft hij niet te antwoorden op vragen die later tegen hem kunnen worden gebruikt.

Vooral doordat justitie Bos verdenkt van meineed in eerdere verklaringen over ambtenaren die op de hoogte waren van de vooroverleggen, konden de advocaten van de vier gedaagde bouwbedrijven weinig vragen stellen over die ambtenaren. De verdediging probeert daarmee juist aan te tonen dat de overheid boter op het hoofd heeft in de lopende zaak, omdat ze immers wist dat aannemers prijsafspraken maakten. Maar ze kregen gisteren niet voor elkaar dat Bos namen van collega�s bij Koop of van ambtenaren noemde. Het enige dat Bos kwijtwilde, was dat hij volledig op zijn gevoel en ervaring is afgegaan toen hij verklaarde dat sommige ambtenaren wisten van de prijsafspraken.

Uit de antwoorden die Bos wel gaf, blijkt dat hij de bewuste lijst met ambtenaren onder grote druk van de rechter-commissaris heeft opgesteld. “Het is me zo vaak gevraagd dat ik op het laatst heb gezegd, dat ik dan wel een schatting zou maken”, vertelde Bos. “Op basis van mijn inzicht en gevoel heb ik een percentages genomen van de lijst met 1300 opdrachtgevers van Koop Tjuchem sinds 1985, de zogenaamde kerstcadeautjeslijst. De uitkomst is een getal van ongeveer 135 mensen bij verschillende hogere en lagere overheden.”

Rechter Hofmeijer-Rutten vatte Bos� verhaal samen met de woorden dat “de lijst dus statistisch adequaat zou kúnnen zijn.”

Reageer op dit artikel