nieuws

Bolkestein-richtlijn grondig aangepast

bouwbreed

brussel – De zwaar omstreden Bolkestein-richtlijn over de liberalisering van de diensten in de Europese Unie, blijft op tafel maar wordt wel grondig gewijzigd om sociale dumping (onder meer in de bouw) tegen te gaan.

Dat hebben de Europese regeringsleiders en staatshoofden dinsdagavond tijdens hun topoverleg in Brussel besloten. Het voorstel van Bolkestein, dat door de nieuwe Commissie-Barroso werd overgenomen, wordt nu grondig bekeken door het Europees Parlement, dat ongetwijfeld met een groot aantal amendementen op de proppen zal komen. Aan de hand van de wensen van het parlement, past de Commissie vervolgens �de Bolkestein-richtlijn� zodanig aan dat buitenlandse bedrijven en hun werknemers, die in een ander EU-land actief zijn, onderworpen zullen zijn aan de daar geldende loon- en sociale voorwaarden.

Overspoelen

In het voorstel over het vrije verkeer van diensten in de 25 EU-lidstaten van ex-Europees commissaris Frits Bolkestein wordt het principe gehanteerd van “erkenning door het land van oorsprong van de dienstverlener”. Dit houdt in dat bedrijven, die in één lidstaat erkend zijn, niet alleen diensten mogen aanbieden in elk ander EU-land, maar dat deze bedrijven uitsluitend onder de wetgeving en controle vallen van het land waaruit ze afkomstig zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven uit Centraal- en Oost-Europa de arbeidsmarkt in landen als Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen kunnen overspoelen met goedkope arbeidskrachten en tegen sociale voorwaarden, die de concurrentie daar op grote schaal dreigen te verstoren. Vooral in de bouw, de horeca en de interimsector in de meeste �oude� EU-landen wordt op grote schaal gevreesd voor sociale- en loondumping.

De voorstellen van Bolkestein, die ongeveer een jaar geleden werden ingediend, werden vanaf het begin zwaar op de korrel genomen door de vakbonden, maar ook door een aantal EU-landen. Onder aanvoering van Frankrijk, dat gesteund werd door Duitsland en een aantal kleinere lidstaten, kwam de afgelopen weken zelfs de eis op tafel dat de Commissie het voorstel van Bolkestein geheel zou intrekken, maar dat weigerde Commissie-voorzitter Barroso. Het Franse verzet is vooral ingegeven door de vrees in Parijs dat de meerderheid van de Fransen eind mei bij het referendum over de Europese grondwet met �nee� antwoordt om zo haar afkeer tegen de Bolkestein-richtlijn kenbaar te maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels