nieuws

Bodemmarkt gebaat bij meer concurrentie

bouwbreed

voorburg – De ontwikkelaars van de NVB smeken om meer concurrentie op de bodemmarkt. De brancheorganisatie ziet de mislukte grondpolitiek als wortel van de volstrekt verstoorde woningmarkt.

“De enige aanpak om de woningmarkt weer echt gezond te maken, is dat er meer verspreid liggende en ook kleinere bouwlocaties komen”, aldus voorzitter H. van Harssel van de NVB. “Daardoor ontstaat concurrentie tussen zowel marktpartijen als gemeenten en blijft iedereen scherp”.

De NVB is lelijk in zijn wiek geschoten door de politieke discussie over een onderzoek naar de mogelijkheid tot ontkoppeling van het grondeigendom en de ontwikkelingsrechten. De ontwikkelaars zijn overtuigd dat het scheiden van eigendom en plannenmakerij de problemen op de woningmarkt verder zullen vergroten.

Transparanter

In de Thermometer Koopwoningen geeft de NVB aan dat sinds 1997 de kosten van de grond bijna 2,5 maal zo hoog zijn geworden. De pure bouwkosten stegen in dezelfde periode slechts 28 procent.

“Veel bouwgrond is meestal niet in handen van ontwikkelaars maar van gemeenten”, stelt Van Harssel. “Ontwikkelaars hebben doorgaans geen invloed op de per uitstek gestegen kostenpost grond. Naast de grote gemeenten en grote marktpartijen moeten ook kleine gemeenten kansen krijgen. De nu bijzonder ondoorzichtige gemeentelijke grondmarkt wordt dan transparanter “.

De NVB heeft geen enkel vertrouwen dat in Nederland de sprong gemaakt kan worden naar een jaarlijkse bouwproductie van 80.000 woningen.

Houdbaarheid

De brancheorganisatie vindt vooral in de koopsector de vooruitzichten erg matig. “Weliswaar zit nog een aanzienlijke hoeveelheid bouwvergunningen in de pijplijn. Maar de houdbaarheid van veel van deze plannen is beperkt. Het aantal onverkochte woningen is bovendien groot. Vooral wat betreft de appartementen. De marktomstandigheden zijn ongewis. De prijs-kwaliteitverhouding is door de hoge grondprijs dermate discutabel dat voorlopig geen wonderen mogen worden verwacht”.

Projectontwikkelaarsorganisatie NVB prijst in zijn Thermometer hartstochtelijk alle pogingen van het ministerie van VROM om de productie van woningen vlot te trekken. Om vervolgens energiek de aanval in te zetten. “Alle aandacht van het departement voor aantallen verdoezelt waar het echt om gaat: een gezonde woningmarkt. De NVB heeft er nooit een geheim van gemaakt de woningmarkt belangrijker te vinden dan het simpelweg najagen van aantallen. Sterker nog: door ons blind te staren op de aantallen, beginnen we aan de verkeerde kant. Wat is de waarde van 80.000 gerealiseerde woningen? Straks blijken het de verkeerde huizen te zijn. Of staan de woningen leeg op de verkeerde plaats”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels