nieuws

Betrek gemeenteraden bij pps-projecten

bouwbreed

den haag – Om publiek private samenwerking (pps) tot een succes te maken is het noodzakelijk de volksvertegenwoordiging voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Dat zei M.H. Meijdam, burgemeester van Zaanstad, tijdens het symposium Eenvoud als strategie; hoe publiek private samenwerking toch kan lukken.

Meijdam haalde als voorbeeld de ontwikkelingen rond het Wieringerrandmeer aan. Het meer moet worden aangelegd tussen de gemeenten Wieringen en Wieringermeer. In de omgeving daarvan komen woningen, groen en bedrijven en is in ruimte voor recreatie voorzien. De plannen waren in kannen en kruiken toen de gemeenteraad van Wieringen onverwacht ging dwarsliggen. Meijdam, destijds als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor de gang van zaken, was gedwongen zich terug te trekken. Zijn opvolger wist de volksvertegenwoordiging alsnog over de streep te trekken.

“De tijd dat overheden beslissingen namen en die over het publiek uitstortten, is definitief voorbij”, aldus de burgemeester van Zaanstad. “Het wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd. En bij pps-constructies kan het de bananenschil zijn waarover een project struikelt.”

Strubbelingen

Ondanks zulke strubbelingen is pps een waardevolle werkwijze om projecten van de grond te trekken, vond Meijdam. J.P. Nouwt, projectdirecteur PPS Eigentijds Werken van het ministerie van Financiën, was het daar mee eens.

Hij pleitte er voor om bij publiek private samenwerking te komen tot standaardcontracten waarin alle partijen zich kunnen vinden. In die overeenkomsten moet onder meer worden geregeld hoe de risico�s worden verdeeld. Ook constateerde hij dat bij ambtenaren vaak te weinig expertise is op het gebied van pps.

Volgens Nouwt moet de overheid die kennis en ervaring niet bij externe bureaus inkopen, maar ervoor zorgen voldoende kennis in huis te halen.

Internationaal

R. van Rooijen, spreker namens Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen, vroeg aandacht voor de internationale positie van Nederland. Hij verwacht dat ons land zich in de nabije toekomst met moeite staande zal kunnen houden tussen de andere Europese landen. Publiek private samenwerking kan daarop een gunstige invloed hebben, mits er wel op een andere manier wordt gewerkt dan nu het geval is. “Planvorming blijft helaas nog te veel steken in de wereld van beleidsdenkers”, aldus Van Rooijen. “De aandacht van publieke en private bestuurders en beslissers is nodig als het gaat om de formulering van een samenhangende strategie in internationaal perspectief.” Hij uitte kritiek op de Nota Ruimte die, zei hij, te veel regio�s tegelijk tevreden wil stellen. “Ons land kan daardoor geen serieuze stap voorwaarts zetten in het Europese speelveld.”

�Overheid moet kennis en ervaring niet bij externe bureaus inkopen�

Reageer op dit artikel