nieuws

Beschermde Stelling van Amsterdam publiekstrekker

bouwbreed Premium

haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen het Werelderfgoedmonument, de Stelling van Amsterdam, niet alleen voor de toekomst behouden, maar ook ontwikkelen als internationale publiekstrekker. Hieraan hangt een prijskaartje van een kleine 30 miljoen euro.

De Stelling van Amsterdam is een ruim honderd jaar oude en 135 kilometer lange verdedigingsring met 42 forten gelegen in een relatief open, rustige landschapszone. Op het gebied, dat slechts 15 kilometer van het centrum van Amsterdam ligt, heeft de stedelijke dynamiek nog weinig vat gekregen.

Het Ontwerp-Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam, waarmee het college deze week instemde, bestrijkt de periode tot 2020, maar het accent ligt op activiteiten die de komende jaren (tot 2008) kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeelden van initiatieven zijn: de restauratie en herbestemming van minimaal vijf forten, herstel van sluizen en dijken, het inrichten van een bezoekerscentrum als toeristische attractie, het realiseren van een netwerk van bewegwijzerde fiets- en wandelroutes en het stimuleren van economische ontwikkelingen in de forten.

In de buurt van de forten kunnen kleine gebiedjes , zogeheten veldeenheden worden aangelegd voor bijvoorbeeld campings, kleine bedrijven of enkele woningen.

Voor alle gemeenten en partijen die in het gebied van de Stelling actief zijn, organiseert de provincie in april een bijeenkomst. Doel is hun mening over het programma te horen en hen zo enthousiast te maken dat ze deelnemen aan de uitwerking van de plannen. Ook zijn meerdere geldschieters nodig, zoals het Rijk, gemeenten en marktpartijen.

Gedeputeerde Staten nemen op 10 mei definitief een besluit over het gebiedsprogramma, waarop het ter vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden.

Reageer op dit artikel