nieuws

Akkoord met België over hsl en diepere Westerschelde

bouwbreed

den haag – Nederland en België hebben een akkoord over de rijtijden en stopplaatsen van de hogesnelheidslijn (hsl) van Amsterdam naar Brussel. De snelle lijn zal ook in Breda en Den Haag stoppen. In ruil daarvoor belooft Nederland de Westerschelde te verdiepen.

Over dit punt is jaren door België en Nederland onderhandeld. De ministerraad heeft vrijdag de knoop doorgehakt.

De reistijd van de hsl naar Brussel zou aanvankelijk 1.33 uur duren. De Belgen besloten echter onverwacht geen nieuw spoor te bouwen tussen Antwerpen en Brussel. Dat zou een vertraging van een kwartier opleveren. De langere reistijd zou leiden tot minder reizigers en hogere personeels- en materiaalkosten. De Nederlandse treinexploitant HSA (gevormd door NS en KLM) dreigde minister Peijs al met een schadeclaim.

Peijs heeft daarop meermalen geheime ontmoetingen gehad met de Belgische minister Vande Lanotte. Daarbij werd vooral gezocht naar tijdwinst door de dienstregeling aan te passen. Enkele weken geleden was de vertraging voor ongeveer de helft weggewerkt en komt het tijdverlies op ongeveer zeven minuten.

Tegelijk moest in het overleg nog een probleem worden opgelost. Vande Lanotte had erop gezinspeeld toch maar geen snelle treinen te laten rijden tussen Breda en Brussel/Antwerpen. Dit zou hem te kostbaar zijn. Dit terwijl Nederland voor deze treinen al een aparte dure spoorboog had aangelegd bij Breda. Ook betaalde Nederland in het verleden 800 miljoen gulden aan België, om het hsl-tracé bij Breda te krijgen in plaats van bij Roosendaal.

De Tweede Kamer was woest over de Belgische houding en vond dat de voorgenomen verdieping van de Westerschelde maar uitgesteld moeten worden.

Daarover is afgesproken dat de Schelde een niet-getijgebonden diepgang van ruim 13 meter krijgt.

Reageer op dit artikel