nieuws

Witte lijst in plaats van zwarte lijst

bouwbreed

den haag – Bestrafte bouwbedrijven die zich niet zelf voor 1 mei bij de NMa hebben gemeld, komen niet op een zwarte lijst, maar hooguit lager op de witte lijst. Minister Brinkhorst (economische zaken) laat de afweging per geval over aan de aanbestedende dienst. Uitsluiten is in de praktijk lastig.

De Tweede Kamer had begin deze maand bij de minister aangedrongen op duidelijke straf voor de bouwers die 1 mei 2004 hebben genegeerd. Brinkhorst antwoordt dat die bouwers in beginsel niet meer in aanmerking komen voor rijksopdrachten. Hij laat de afweging per geval echter over aan de aanbestedende diensten.

“Daarbij moeten uit oogpunt van proportionaliteit allerlei overwegingen worden betrokken zoals de omvang van de fraude, wanneer de fraude is gepleegd en welke maatregelen het bedrijf inmiddels heeft genomen om niet integer handelen in de toekomst te voorkomen”, schrijft Brinkhorst aan de Kamer.

Schoon schip

De minister stelde de bouw vorig jaar 1 mei als ultimatum. Tot die datum konden bouwbedrijven hun schaduwboekhouding �vrijwillig� inleveren bij de kartelpolitie. Wie dat niet zou doen, zou worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Honderdtien bedrijven maakten gebruik van de mogelijkheid om �schoon schip� te maken en leverde alle schaduwboekhoudingen en ander bewijsmateriaal voor prijsafspraken in. Op basis daarvan zijn 234 extra gww-bedrijven in het vizier van de NMa gekomen. Zij zouden nu als eerste niet meer in aanmerking komen voor rijksopdrachten.

Uitvoering van het dreigement van uitsluiting is lastig. De Europese regelgeving verbiedt een zwarte lijst, maar het is wel goed mogelijk met een puntensysteem te gaan werken waarbij �goede� aannemers hoger scoren dan �slechte�. Boetes, bouwfouten en andere missers leveren strafpunten op en een lagere plek op de �witte lijst�.

Die ranglijst mag meewegen in de gunningsprocedure. Het is de bedoeling dat alle rijksopdrachtgevers volgens die methodiek gaan werken. Van te voren uitsluiten van bouwers bij een procedure is in de praktijk zeer lastig. Aanbestedende diensten draaien zelf op voor eventuele claims als zij ten onrechte bouwers weigeren bij een procedure. Alleen de keus om niet vrijwillig te melden, is onvoldoende grond om een aannemer uit te sluiten.

Daarmee komt Brinkhorst niet tegemoet aan de wens om duidelijk onderscheid te maken tussen aannemers die zelf het initiatief tot schoon schip hebben genomen. Het voordeel voor bedrijven die wel �schoon schip� maakten, blijft daarmee vooralsnog beperkt tot korting op de boete van de NMa. Pas als serieus werk wordt gemaakt met een systeem waarin goed gedrag, weinig faalkosten en het ondertekenen van de gedragscode meewegen in de gunningsprocedure, kan 1 mei worden meegenomen als plus- of minpunt.

Reageer op dit artikel