nieuws

VROM worstelt met Europa

bouwbreed Premium

den haag – De Limburgse woningbouwcorporatie Servatius bouwt woningen in het Belgische Luik. Vrom maakt zich zorgen en denkt dat Brussel de buitenlandse activiteiten van de sociale huisvester niet goed zal keuren. “Onzin”, reageert directeur Leks Verzijlbergh van Servatius.

AANHEF_SUB:beschouwing

De corporatiebestuurder baseert zijn resolute opstelling op nieuwe regelgeving die in Brussel in de maak is. De Europese Commissie wil in het vervolg een oogje dicht knijpen voor ondernemingen die overheidssteun krijgen en zich inspannen voor het �algemeen goed�.

De in de maak zijnde meldingsvrijstelling van overheidssteun voor maatschappelijke ondernemingen wordt gebonden aan een nog vast te stellen maximum grens. Alleen voor ziekenhuizen en corporaties maken de bestuurders een voor Europese begrippen royaal gebaar. Zij mogen met staatssteun onbeperkt en naar eigen inzicht hun werk doen.

Invoering van de nieuwe regels is volgens Verzijlbergh slechts een kwestie van tijd. Voor het einde van het jaar moeten de voorstellen door het Europese Parlement zijn geloodst en hebben de verantwoordelijke ministers van alle lidstaten hun fiat gegeven.

Voor Verzijlbergh betekent dit dat er slechts één conclusie mogelijk is. Het argument van VROM dat de Europese Commissie in verband met eerlijke concurrentieverhoudingen het gesubsidieerde Servatius uit België zal weren, is als gevolg het Brusselse besluit geen cent meer waard.

Voor de zekerheid baseert VROM zijn protest op een tweede argument. Het departement stelt dat de statuten van Servatius de corporatie niet toestaan om in het buitenland actief te zijn. “Uw stichting is uitsluitend werkzaam in de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul”, citeert VROM in een brief aan de sociale huisvester uit het document.

Verzijlbergh is niet onder de indruk. “Dat hebben ze er met haren bij gesleept. Zelfs een eerstejaars rechtenstudent prikt daar doorheen”, veegt hij de vloer aan met het argument van VROM. Om de discussie voor te zijn, heeft Servatius een aanpassing van de statuten aan VROM voorgesteld. Maar het ministerie, dat hier toestemming voor moet verlenen, heeft het voorstel van de corporatie afgewezen.

In Maastricht groeit de ergernis over de opstelling van de Haagse ambtenaren. “Je kunt vraagtekens zetten bij het gedrag van VROM. Opereert het ministerie wel handig?”, vraagt Verzijlbergh zich retorisch af. Te meer omdat het ministerie al informeel heeft laten weten dat corporaties in de toekomst niet meer gebonden worden aan een bepaald gebied.

Vasthouden aan het werkgebied van Servatius heeft volgens Verzijlbergh ook binnen de Brusselse context weinig zin. “Europese regelgeving staat gebiedsbepaling door de overheid niet toe. VROM weet dat.”

De ruzie met VROM vindt volgens Verzijlbergh zijn oorsprong in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), dat de relatie tussen de corporatiesector en de Nederlandse overheid regelt. “Het BBSH sluit gewoon niet aan bij de Europese regelgeving.”

Reageer op dit artikel