nieuws

Terughoudendheid bij bouw in nationale landschappen

bouwbreed

edam – In de Nota ruimte geeft het kabinet te veel ruimte voor bebouwing in de zogenoemde nationale landschappen. “Niet de bouwopgave moet het uitgangspunt zijn, maar het landschap zelf is leidend”, meent prof.dr. Th. Beckers van de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG).

“Als raad neigen wij meer naar het principe �nee, tenzij� dan naar �ja, mits� zoals het kabinet doet”, zegt Beckers in een toelichting op het advies dat hij gisteren presenteerde. “Volkshuisvesting is belangrijk, maar je moet oppassen dat je niet doorschiet. Het landelijk gebied en zeker de nationale landschappen zijn geen overloopgebied van de stad.”

Beckers beaamt niettemin dat gemeenten in de twintig nationale landschappen (500.000 hectare) als het nodig is, woningen moeten kunnen bouwen om de gemeente vitaal en levend te houden. De RLG streeft immers naar �levende� landschappen met een gezonde economische ontwikkeling.

Maar exact zoveel bouwen als nodig is om de natuurlijke aanwas te huisvesten is hem al snel te veel. “De provincies moeten goed kijken of dat kan en wenselijk is. De ruimte die het kabinet biedt, hoeft natuurlijk niet te worden benut.” Doorberekening van het voorgestelde kabinetsbeleid leert dat er tot 2020 zo�n 76.000 huizen mogen worden gebouwd in de gebieden met de beschermde status nationaal landschap. “Dat is een fors aantal en het lijkt me te fors”, reageert Beckers. “En ruimte voor 25.000 woningen in het Groene Hart is wat de raad betreft echt ondenkbaar.”

Beckers zegt tevreden te zijn dat het instellen en het benoemen van de nationale landschappen in de Nota ruimte een feit zijn. Na jaren staat het landschapsbeleid “eindelijk” stevig op de kaart. “We zijn alleen minder gelukkig dat de Wet ruimtelijke ordening nog niet van kracht is. Die heb je nodig om het beleid toe te passen en de landschappen te beschermen en te ontwikkelen. Maar de provincies die de regierol hebben moeten daar niet op wachten en nu al hun streekplannen vormgeven.”

Reageer op dit artikel