nieuws

Succes knooppunt hangt af van woningbouw

bouwbreed

den haag – Stedelijke knooppunten hebben alleen kans van slagen als woningbouw daarin een belangrijke plaats krijgt toebedeeld. Dat blijkt uit het onderzoek Potenties voor wonen nabij knooppunten van Bouwfonds Ontwikkeling.

Als straks de Vinex-locaties klaar zijn, is er behoefte aan nieuwe plekken voor woningbouw, stelt Bouwfonds. Die zou kunnen plaatsvinden op plekken waar verschillende soorten vervoer samenkomen. Goede infrastructuur en de aanwezigheid van openbaar vervoer maken bewoning aantrekkelijk.

In deze zogenaamde stedelijke knooppunten moeten dan niet alleen wegen en huizen verrijzen, maar onder meer ook kantoren, horeca, sociaal-culturele en medische dienstverlening.

Woningbouw is een hoofdvoorwaarde voor een succesvol knooppunt. “Zonder woningbouw kunnen de meeste knooppunten onvoldoende vervoerswaarde genereren”, concludeert het onderzoek. “Bovendien zijn het juist woningen die de functiewaarde kunnen versterken.” Bewoning is noodzakelijk voor de vestiging van voorzieningen en voorkomt dat het knooppunt �s nachts en in het weekend verlaten is. Zodoende kan het gebied een volwaardig onderdeel van een stad worden. Over het ontwikkelen van knooppunten moet niet te lichtvaardig worden gedacht, waarschuwt Bouwfonds.

Voordat kan worden begonnen met het inrichten van deze gebieden, moeten uiteenlopende zaken worden onderzocht. “Bijvoorbeeld de vraag waar appartementen van verschillende prijsniveaus moeten komen, zodanig dat een juiste balans wordt gevonden ten opzichte van wensen aan auto- en openbaarvervoersbereikbaarheid en dat er recht wordt gedaan aan het benodigde draagvlak van de openbaarvervoersvoorzieningen.”

Een ander punt dat de aandacht vraagt, is welke voorzieningen nodig zijn om het gebied aantrekkelijk te maken. Bouwfonds pleit voor een onderzoek naar de wensen die potentiële bewoners van knooppunten hebben. “Deze bevindingen dienen, tezamen met alle andere randvoorwaarden op knooppunten, in een samenhangend geheel tot elkaar te worden beschouwd”, aldus het onderzoek.

Bouwfonds heeft inmiddels vier plekken nader onder de loep genomen die zich mogelijk tot stedelijk knooppunt kunnen ontwikkelen. Het gaat om Alphen aan den Rijn, Leiden-West, Zoetermeer-Oost en Rijswijk-Zuid. Hiervan hebben alleen Alphen aan den Rijn en Leiden-West voldoende potentie. “Alphen aan den Rijn belooft een goede vervoers- en functiewaarde te laten zien. Ook Leiden-West biedt goede mogelijkheden”, aldus het onderzoek. “Beide zullen profiteren van de krapte op de huidige woningmarkt.”

Aan Zoetermeer-Oost daarentegen zitten meer haken en ogen. Zo staat de gang van zaken rond een bedrijventerrein op die plek het ontstaan van een knooppunt in de weg.

Reageer op dit artikel