nieuws

Strukton neemt last van 3,1 miljoen euro

bouwbreed

maarssen – Strukton heeft een voorziening getroffen van 3,1 miljoen euro voor boetes van mededingingsautoriteit NMa en een bijdrage in het schikkingsfonds. De nettowinst over 2004 valt daardoor 10 procent lager uit dan een jaar eerder.

Dat heeft het bouwconcern uit Maarssen gisteren bekendgemaakt. Het nettoresultaat over het afgelopen jaar kwam uit op 12,2 miljoen euro, 1,4 miljoen euro minder dan in 2003. De daling is het directe gevolg van de eenmalige last die genomen is in verband met de afwikkeling van de bouwfraudezaak. Zonder de voorziening boekte Strukton een winststijging van 12,5 procent.

“Met de nu genomen last van 3,1 miljoen euro hebben we definitief schoon schip gemaakt met het verleden”, klinkt het opgelucht vanuit Maarssen. “In 2004 hebben we vrijwillig volledige medewerking verleend aan de door de NMa en Belastingdienst ingestelde onderzoeken naar overtredingen van de mededingingswet. Adequate maatregelen zijn getroffen om de integriteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en het vertrouwen in de onderneming te herstellen.”

Strukton voerde de omzet met 12,5 procent op tot bijna 720 miljoen euro. Ook het operationele resultaat voor rente en belasting steeg, met 1,5 miljoen euro naar 22,3 miljoen. Ondanks investeringen van 30 miljoen euro in onder meer nieuw materieel en vastgoed, verbeterde de kaspositie gedurende het jaar met 57 miljoen euro en kwam aan het einde van 2004 uit op 100 miljoen.

De orderportefeuille klom naar een recordhoogte van 1 miljard euro. Strukton constateert echter dat de kwaliteit van het orderboek niet om naar huis te schrijven is. Net als andere bouwers kampt het bedrijf in vrijwel alle sectoren met “volume- en prijsdruk als gevolg van de verslechterde aanbestedingsmarkt”. De omzetstijging van Strukton kwam met name van de railinfra-tak, die goed draaide. “In Nederland was een stijging van het activiteitenniveau goed merkbaar en is een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van het spoorwegennet”, aldus Strukton. De bouwer meldt verder trots dat door gerichter spooronderhoud het aantal treinvertragende mankementen, met ruim 14 procent is afgenomen ten opzichte van 2003.

De divisie civiele bouw presteerde boven verwachting. Zowel de bedrijfsopbrengsten als de resultaten kwamen hoger uit dan vooraf was ingeschat. Tevreden is het bedrijf met de voortgang van grote infrastructurele werken, waaronder het Centraal Station Noord-Zuidlijn.

Positief noemt Strukton ook het contract voor het ontwerp, de bouw, financiering en onderhoud van het Montaigne Lyceum in Ypenbrug. Dit eerste scholenproject op pps concessiebasis werd eind vorig jaar gegund aan het consortium Talentgroep. Strukton voert dat samenwerkingsverband aan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels