nieuws

Strijdige bouwregels bestaan nauwelijks

bouwbreed

zeist – Ondanks de vele klachten  over strijdige bouwregels, blijken strijdige wetten nauwelijks te bestaan. Binnen een jaar heeft het ministerie van Economische Zaken het aantal meldingen teruggebracht van achthonderd tot acht. Door inspecties samen te laten werken, denkt directeur-generaal C. Buijink ook een eind te maken aan de verschillende interpretaties.

De bouw scoorde na de horeca het hoogst in het aantal meldingen van strijdige wet- en regelgeving. Wetten blijken echter wel te kloppen, maar verschillende interpretaties maken de praktijk weerbarstig. De ene inspecteur die precies het tegenovergestelde van de volgende inspecteur eist, staat hoog in de ergernissen topvijf van ondernemers.

“Plotseling gewijzigde bestemmingsplannen bleken hoog te scoren bij de ergernissen”, noemt Buijink als voorbeeld. “De bestemming was natuurlijk niet van het ene moment op het andere veranderd, maar gemeenten vergeten vaak wel duidelijk te communiceren met degenen die in het gebied wonen of werken.”

Een ander bekend voorbeeld is het feit dat de brandweer eist dat de nooduitgang naar buiten opengaat en de politie wil precies het tegenovergestelde. Een andere veelgehoorde melding is de speciale stroeve vloer na een valpartij van een werknemer, die wordt afgekeurd door de Keuringsdienst van Waren vanwege hygiënevoorschriften. Sinds een paar jaar ontstaat ook vaak discussie over de brandslang. De brandweer wil een verzegelde brandslang aantreffen, maar de VROM-Inspectie wil legionella voorkomen met regelmatig doorspoelen van diezelfde slang.

Gezamenlijk

Het ministerie van Economische Zaken presenteerde gisteren samen met het ministerie van VROM de resultaten van het gezamenlijke project. Echt strijdig blijken de regels helemaal niet te zijn en daar ligt dan ook de oplossing van het probleem. “Inspecties moeten onderling afstemmen waarop ze handhaven. De vele verschillende bezoekjes van diverse inspecties moeten naar beneden. Een ziekenhuis heeft te maken met dertig verschillende toezichthouders en dat kost heel veel tijd als die allemaal afzonderlijk komen en stuk voor stuk naar de bekende weg vragen. Dat kan al een stuk verbeteren door onderling informatie uit te wisselen, te combineren en beter af te stemmen.”

De topambtenaar vindt dat de praktijk al sterk is verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden toen iedere inspectie zich alleen maar met zijn eigen deelgebiedje bezighield. De verschillende inspecties van VROM en Verkeer en Waterstaat zijn al samengevoegd tot één dienst per ministerie. Het Rijk bestudeert of het aantal inspectiediensten nog verder is in te perken. Staatssecretaris Van Geel doet een duit in het zakje door een VROM-vergunning te introduceren. Hij hoopt vanaf 2007 de gecombineerde vergunning te gaan verlenen.

Reageer op dit artikel